Nytt Helsekvartal i Aksdal - kvalifiseringsfase

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
21.04.2023 13.50 (GMT+02:00)
28.04.2023 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Tysvær Kommune Tysvær Kommune
Anne Dagsland Anne Dagsland
Rådhuset
5570 AKSDAL
Norge
964979812

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Tysvær kommune (heretter også Oppdragsgiver) inviterer til begrenset anbudskonkurranse for oppføring av nytt helsekvartal i Aksdal.

Konkurranseform er pris og designkonkurranse.

For nærmere informasjon om Oppdragsgiver henvises det til dette konkurransegrunnlag og www.tysver.kommune.no.

Supplerende informasjon vil legges ut løpende i løpet av kvalifiseringsperioden. Tysvær kommune tar forbehold i rett til å sjekke oppgitte opplysninger med referansene.

Tilbudet skal leveres på norsk.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Nytt Helsekvartal i Aksdal - Tilbudsfase

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Del 2 Helsekvartal -Ytelsesbeskrivelse .pdf 1,14 MB
Del 1 Helsekvartal Konkurransebeskrivelse (1).pdf 331 KB
Vedlegg 23 - Forpliktelseserklæring.docx 45 KB
Vedlegg 22 Detaljregulering Aksdal Vest_20.02.23.sos 470 KB
Vedlegg 21 Planbestemmelser revidert 20.02.23.pdf 77 KB
Vedlegg 19 Befaringsrapport Naturmangfold Helsekvartalet.pdf 2,10 MB
Vedlegg 18 Overvannshåndtering - Helsekvartalet.pdf 1,30 MB
Vedlegg 17 Lokalklimaanalyse Helsekvartalet.pdf 1,83 MB
Vedlegg 16 Miljøprogram Helsekvartalet.pdf 426 KB
Vedlegg 15 Helsekv. BREEAM-NOR-v6.0_Pre-Assessment-Estimator_v1.5.xlsx 789 KB
Vedlegg 13 Tilleggsnotat til NS 3457.pdf 879 KB
vedlegg 12 BIM-manual.pdf 607 KB
Vedlegg 11 Teknisk program.pdf 1,10 MB
Vedlegg 07 Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg.pdf 3,79 MB
Vedlegg 06 616550-32 - PLAN_001_Plankart_20.02.23-A1-L.pdf 888 KB
Vedlegg 05 Planbeskrivelse revidert 20.02.23.pdf 28,56 MB
Vedlegg 02 Del 1 -Priskjema (1).xlsx 32 KB
Vedlegg 01 Del I -- Referanseskjema (1) (1).xlsx 28 KB
Vedlegg 10 230324 Arealprogram og nærhetsmatrise - Helsekvartal i Aksdal.xlsx 42 KB
Vedlegg 09 230324 RFP - Helsekvartal i Aksdal.pdf 1,39 MB
Vedlegg 24 - INTERKOMMUNAL NORM for materialvalg ved nybygg og rehabilitering Signert pdf.pdf 2,84 MB
Vedlegg 08 Nytt helsekvartal rommatrise.xlsx 100 KB
Vedlegg 14 Systematisk ferdigstillelse og prøvedrift.pdf 800 KB
Vedlegg 25 Seriøsitetskrav i bygge- og anleggsprosjekter Tysvær kommune.pdf 756 KB
Vedlegg 04 Kontraktsbestemmelser NS 8407 - Gjennomføringsfasen.pdf 285 KB
Vedlegg 03 Kontraktsbestemmelser NS 8402 - Samspillsfase.pdf 223 KB

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00