P 03-22 Prekvalifisering - Klagebehandling økonomisk sosialhjelp

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
17.08.2022 08.52 (GMT+02:00)
21.09.2022 09.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Geir-Kristian Slydahl Geir-Kristian Slydahl
Lørenfaret 1C 0585 Oslo
Postboks 1382 Vika

0114 Oslo
Norge
991825827

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Klagebehandling økonomisk sosialhjelp
For å utforske mulige forbedringer ønsker vi i dette prosjektet å ta utgangspunkt i en konkret case: Samarbeidet og samhandlingen rundt klagebehandling på økonomisk sosialhjelp. Vi har valgt dette caset fordi det gir et godt innblikk i mange av utfordringene statsforvalterne og kommunene møter i samhandlingen. Det er også et saksområde som veldig tydelig får frem brukerperspektivet og brukerens behov.

Informasjon/tips til leverandører
Stimulabmidlene er øremerket kjøp av kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandør på Stimulabprosjekter - les mer om tips, informasjon og tidligere stile spørsmål her: https://www.digdir.no/stimulab/leverandorer-til-stimulab/1885

For mer informasjon om denne Stimulabanskaffelsen, se vedlagte dokumenter i Mercell.

Merk at innleveringsfristen for kvalifikasjonssøknaden er kl. 09.00 innleveringsdagen.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: P 03-22 - Tilbudskonkurranse - Klagebehandling økonomisk sosialhjelp

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00