Søndre Helgeland Miljøverk SHMIL - Anbud og avtaler

Søndre Helgeland Miljøverk SHMIL
Åremvegen 99
8664 MOSJØEN
Norge
Org. nummer: 975824845
Informasjon:

 

Anbud fra Søndre Helgeland Miljøverk SHMIL

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som har ansvar for å ivareta eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. SHMIL benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra SHMIL? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Salg og generelle henvendelser

21 01 88 00