Hjullaster Agder Renovasjon

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
11.05.2022 13.52 (GMT+02:00)
08.06.2022 12.00 (GMT+02:00)
31.05.2022 23.59 (GMT+02:00)
Ja
Nei

Innkjøper

Damhaug Consulting AS Damhaug Consulting AS
Reidar Seim Reidar Seim
Postboks 6657 Etterstad
Postboks 6657 Etterstad

0609 OSLO
Norge
820851382

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Kjøp av ny eller demo hjullaster, minimum 18 tonn.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00