Tilbudsfase - Anskaffelse av K3002 Varme- og kjøleanlegg til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

30.05.2022 12.34 (GMT+02:00)
13.06.2022 12.00 (GMT+02:00)
30.05.2022 12.00 (GMT+02:00)
03.06.2022 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Holtermanns veg 1
7030 TRONDHEIM
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Sykehusbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kontrakt K3002 Varme- og kjøleanlegg.

Byggherrens foreløpige plan er lyse ut egne konkurranser for:
- Varmepumper og kjølemaskiner
- Øvrige rørleggerarbeider i akuttsjukehuset

Denne konkurransen (entreprise K3002) omfatter varme- og kjøleanlegg i teknisk sentral (bygg 1290), hovedføringer i kulvert (plan U1 bygg 1250, -60 og -70) og sjøvannsanlegg.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Prekvalifisering - Anskaffelse av K3002 Varme- og kjøleanlegg til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-Z-000-NA-001 Sammenstillingsmodell BIM.smc 579,40 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-V-300-IF-001_K3002 Kontraktsmodell.ifc 120,54 MB
Del II Kontraktsgrunnlaget.pdf 2,04 MB
Vedlegg til Del II C.2 Brannkonsept - Kravspesifikasjon Somatikk.pdf 1,25 MB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 1,00 MB
Vedlegg til Del II E.3.1 Overordnet framdriftsplan og hovedmilepæler.pdf 1020 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 931 KB
Vedlegg til Del II C.2 Brannkonsept - Kravspesifikasjon Teknisk sentral.pdf 927 KB
Vedlegg til Del II D.1.4 Kodemanual.pdf 798 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-0-00-A-200-31-001 - Plan 01-02 - Funksjon - Bygg 90 - Energisentral.pdf 682 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - vedlegg 1 Overordnet SHA risikoregister.pdf 675 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-V-300-70-001 Systemskjema Termiske Anlegg.pdf 650 KB
Vedlegg til Del II D.4 BIM-manual.pdf 616 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 609 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - kontraktspesifikke vedlegg.pdf 586 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-A-200-31-001 - Plan U1 - Funksjon -Bygg. 50,60,70 - Kjeller.pdf 546 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II C.2 ASH - Akuttsjukehuset Hjelset pumpestasjon - Geoteknisk vurderingsnotat.pdf 488 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 445 KB
Del I Konkurransebeskrivelsen tilbudsfase.pdf 445 KB
Del II B Kontraktbestemmelser.pdf 437 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II C.2 Teknisk beskrivelse K3002 Sanitær, varme- og kjøleanlegg.pdf 426 KB
Del II Avtaledokument.pdf 405 KB
Vedlegg til Del II D.4 Krav til FDVU-dokumentasjon.pdf 367 KB
Del I Vedlegg 2 Fullmakt til å innhente opplysninger.pdf 149 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 149 KB
Vedlegg til Del II D.1.1 Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering.pdf 110 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-V-310-IF-001_K3002 Kontraktsmodell.ifc 110 KB
Del I Vedlegg 1 Skjema tilbudsblankett (tilbudsfase).docx 76 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 54 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Rigg- og driftsbeskrivelse.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II D.1.1 MAL - Entreprenørs månedsrapport.docx 348 KB
Vedlegg til Del II F Vederlaget.xlsx 45 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00