Nasjonal sikkerhetsmyndighet - Anbud og avtaler

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Postboks 814
1306 Sandvika
Norge
Org. nummer: 985165262
Informasjon:

Anbud fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat underlagt Justis –og beredskapsdepartementet. Direktoratet er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Gjør et valg over for å få opp resultatet.

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00