Etablering og forvaltning av nytt fond i Nord-Norge - prekvalifisering trinn 1

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
18.11.2021 14.23 (GMT+01:00)
21.12.2021 14.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Investinor Investinor
Christian Wolff-Skjelbred Line Svinndal Lorentsen
Brattørkaia 17b
7010 TRONDHEIM
Norge
925093726

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Tilbud på forvaltning av nytt fond i Nord-Norge (400 - 800 mill. kr)

Investinor har fått i oppdrag fra Nærings- og Fiskedepartementet (NFD) å etablere et fond i Nord-Norge med statlig og privat kapital, herunder å inngå en avtale om forvaltning av fondet. Avtalen mellom fondet og forvalter vil løpe i fondets levetid, som vil være minimum ti år, og skal baseres på normale markedsbetingelser.

Fondet skal investere i norske aksjeselskaper lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Private investorer skal delta med minst 50 prosent av kapitalen. Investinor vil i første omgang gå inn med 200 MNOK, men bidraget kan økes med ytterligere 200 MNOK forutsatt at private investorer stiller med minst samme beløp. Kontraktsverdien ut fra en minimumskapital på 400 MNOK estimeres til ca. 64 MNOK.

Det er ønskelig at fondet etableres i første halvår 2022.

Se vedlagte kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag for mer informasjon.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Etablering og forvaltning av nytt fond i Nord-Norge - tilbudsfase trinn 2

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00