Udbud af levering af praktisk hjælp og og personlig pleje til hjemmeboende borgere i Furesø Kommune

Informasjon

Kunngjøring av konkurranse
21 - Anskaffelsesforskriften: Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester
Åpen anbudskonkurranse
01.12.2021 13.12 (GMT+01:00)
03.12.2021 10.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Furesø Kommune Furesø Kommune
Michael Børglum Michael Børglum
Stiager 2
3500 Værløse
Danmark
29188327

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Furesø Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem efter servicelovens § 83 og § 83a.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Bilag 1E - Informationssikkerhedspolitik.pdf 141 KB
Bilag 1H - Lovpligtige kvalitetsstandarder.pdf 1,18 MB
Bilag 1J - Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp september 2021 -2022.pdf 605 KB
Bilag 4 - Konkurrenceparametre Kvalitet.docx 38 KB
Skema A - Egnethedserklæring.docx 51 KB
Skema B - Konsortieerklæring.docx 35 KB
Skema C - Støtteerklæring.docx 35 KB
Skema D - Tro og love erklæring.docx 31 KB
Bilag 1A - Serviceloven Indsatskatalog.pdf 495 KB
Bilag 1D - EOJ - superbruger.pdf 888 KB
Bilag 1F - Triagering.pdf 359 KB
Bilag 1I - Kompetenceprofiler Furesø Kommune April 2020.pdf 1,13 MB
Bilag 5 - Samarbejdsorganisation.pdf 641 KB
Bilag 6 - Databehandleraftale.pdf 490 KB
Bilag 6A - Bilag 1-3 til databehandleraftale.pdf 406 KB
Bilag 1B - Delegeret sygepleje - Indsatskatalog.pdf 660 KB
Bilag 1G - Hverdagsrehabilitering - organisering af § 83A.pdf 602 KB
Bilag 1 - Kravspecifikation.pdf 961 KB
Bilag 1C - Nødkald.pdf 597 KB
Rammeaftale.pdf 1,59 MB
Udbudsbetingelser.pdf 900 KB
Bilag 7 - Vikarkoder_ Arbejdsgang.pdf 465 KB
Bilag 8 - Instruks for Oprettelse af brugere i Nexus for eksterne leverandører i Furesø Kommune.pdf 463 KB
Bilag 3 - Tilbudsliste.xlsx 13 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00