Urnes verdensarvsenter

Informasjon

12 - Kunngjøring om plan - og designkonkurranse
Åpen anbudskonkurranse
14.12.2021 18.55 (GMT+01:00)
22.12.2021 12.00 (GMT+01:00)
29.11.2021 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Norske Arkitekters Landsforbund Norske Arkitekters Landsforbund
Gisle Nataas Gisle Nataas
Josefines gate 34
0351 OSLO
Norge
844146302

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

I planlegging av Urnes verdensarvsenter har ivaretakelse av stavkirken og stedets integritet vært førende. Bygget skal underordne seg og ha en utforming på kulturlandskapets- og det historiske kulturminne- miljøets premisser uten markant fjernvirkning. Urnes stavkirke skal fortsatt være det viktigste landemerket, og verdensarvsenteret skal ha en nedtonet framtoning i fjordlandskapet. Senteret skal avlaste stavkirken som besøksattraksjon og bidra til en bærekraftig forvaltning av verdensarven Urnes stavkirke og kulturmiljøet den inngår i. Verdensarvsenteret skal regulere og begrense adkomsten til stavkirken ut fra bærekraftig besøksnivå. Det skal gi besøkende utdypende kunnskap om Urnes verdensarv og fungere som et selvstendig og mangesidig besøkstilbud.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Bilde_tomt_DSC4258.jpg 29,73 MB
Bilde_tomt_DSC4259.jpg 32,18 MB
Bilde_tomt_DSC4260.jpg 35,75 MB
Bilde_tomt_DSC4262.jpg 31,76 MB
Bilde_tomt_DSC4263.jpg 31,01 MB
Bilde_tomt_DSC4264.jpg 38,87 MB
Bilde_tomt_DSC4265.jpg 33,24 MB
Bilde_tomt_DSC4266.jpg 32,74 MB
Bilde_tomt_DSC4267.jpg 34,19 MB
Bilde_tomt_DSC4268.jpg 35,06 MB
Bilde_tomt_DSC4269.jpg 29,08 MB
Bilde_tomt_DSC4270.jpg 42,17 MB
Bilde_tomt_DSC4271.jpg 32,77 MB
Bilde_tomt_DSC4272.jpg 30,16 MB
Bilde_tomt_DSC4273.jpg 30,52 MB
Bilde_tomt_DSC4274.jpg 28,64 MB
Bilde_tomt_DSC4275.jpg 29,03 MB
Bilde_tomt_DSC4276.jpg 23,38 MB
Bilde_tomt_DSC4277.jpg 28,85 MB
Bilde_tomt_DSC4278.jpg 39,65 MB
Bilde_tomt_DSC4280.jpg 24,87 MB
Bilde_tomt_DSC4284.jpg 34,82 MB
Bilde_tomt_DSC4285.jpg 32,40 MB
Bilde_tomt_DSC4286.jpg 29,79 MB
Bilde_tomt_DSC4288.jpg 26,36 MB
Bilde_tomt_DSC4289.jpg 26,40 MB
Bilde_tomt_DSC4290.jpg 30,33 MB
Bilde_tomt_DSC4295.jpg 30,94 MB
Bilde_tomt_DSC4297.jpg 26,89 MB
Bilde_tomt_DSC4299.jpg 28,74 MB
Bilde_tomt_DSC4300.jpg 22,70 MB
Bilde_tomt_DSC4302.jpg 34,32 MB
Bilde_tomt_DSC4304.jpg 27,88 MB
Bilde_tomt_DSC4305.jpg 31,76 MB
Bilde_tomt_DSC4308.jpg 29,55 MB
Foto_drone_DJI_0032.jpg 12,63 MB
Foto_drone_DJI_0033.jpg 12,31 MB
Foto_drone_DJI_0034.jpg 11,39 MB
Foto_drone_DJI_0036.jpg 12,69 MB
Foto_drone_DJI_0038.jpg 13,45 MB
Foto_drone_DJI_0039.jpg 12,90 MB
Foto_drone_DJI_0040.jpg 13,11 MB
Foto_drone_DJI_0041.jpg 13,28 MB
Foto_drone_DJI_0047.jpg 17,06 MB
Foto_drone_DJI_0048.jpg 15,60 MB
Foto_drone_DJI_0049.jpg 16,12 MB
Foto_drone_DJI_0051.jpg 17,50 MB
Foto_drone_DJI_0052.jpg 17,72 MB
Foto_drone_DJI_0058.jpg 9,29 MB
Foto_drone_DJI_0059.jpg 15,61 MB
Foto_drone_DJI_0060.jpg 14,74 MB
Foto_drone_DJI_0061.jpg 18,34 MB
Foto_drone_DJI_0062.jpg 14,87 MB
Foto_drone_DJI_0063.jpg 18,09 MB
Foto_drone_DJI_0064.jpg 18,34 MB
Kart_5199189_Plankart Urnes verdsarvsenter_412-20.pdf 600 KB
Kart_5199189_planomtale Urnes verdsarvsenter_412-20.pdf 1,90 MB
Kart_Urnes-FKB2 (3).sos 2,82 MB
Presentasjon_Basisutstillingen.pdf 618 KB
Presentasjon_Urnes verdensarvsenter_DEF_0321 – Kopi.pdf 1,75 MB
Presentasjon_Urnesløven og flaggermusa med supervernkrefter.pdf 2,50 MB
Prosjektdokument utstilling Urnes verdensarvsenter.pdf 379 KB
Bilde_utvalgt perspektiv_fra fjorden_Drone_6.jpg 7,06 MB
Bilde_utvalgt perspektiv_Inngang_alt 1_DSC4265.jpg 33,24 MB
Bilde_utvalgt perspektiv_Inngang_alt 2_DSC4284.jpg 34,82 MB
Bilde_utvalgt perspektiv_fra veien_DSC4269.jpg 7,18 MB
03_Tilleggstekst for nye bruker av Mercell.pdf 39 KB
02_Arealoversikt Urnes verdensarvsenter_ skjema for utfylling_2021.10.12.xlsx 19 KB
01_Konkurranseprogram_Urnes_verdensarvsenter_doble oppslag_WEB_2021.10.13.pdf 14,43 MB
01_Konkurranseprogram_Urnes_verdensarvsenter_ensidig A4_PRINT_2021.10.13.pdf 50,18 MB
Kart_20211029_URNES_DXF.zip 1,39 MB
Kart_20211029_Urnes_SOSI.zip 739 KB
Kart_2021.11.05_19-009 Urnes Verdsarvsenter terreng til konkurranse.ifc 12,66 MB
Kart_2021.11.05_19-009 Urnes Verdsarvsenter terreng til konkurranse.pln 126,33 MB
Planinitiativ.Urnes verdsarvsenter.5.3.20.pdf 7,45 MB
Presentasjon_Basisutstillingen_NWH all tables.pdf 215 KB
Presentasjon_Basisutstillingen_NWH All Tables Geometry.stp 1,91 MB
Presentasjon_Basisutstillingen_Bright Unesco Complete Drawings TT rev 1.pdf 3,90 MB
Reguleringsføresegner_5199189_føresegner Urnes verdsarvsenter_412-20.pdf 236 KB
Urnes verdensarvsenter_Spørsmål og svar_Oppdatert 2021.12.14b.pdf 1,20 MB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00