Tilbudsfase - Anskaffelse av K4001 Elektro til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Informasjon

04.11.2021 09.56 (GMT+01:00)
15.11.2021 12.00 (GMT+01:00)
05.11.2021 12.00 (GMT+01:00)
11.11.2021 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Holtermanns veg 3
7030 TRONDHEIM
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Denne kontrakten gjelder K4001 Elektro for akuttsykehuset på Hjelset. Totalentreprenøren i K4001 Elektro vil ha ansvaret for prosjektering og installasjon av elektriske og teletekniske anlegg. Kontrakten omfatter bygg 1250, -60, -70 og -90 samt elektroarbeider i sjøvannspumpesentral og tilrettelegging av grensesnitt mot bygg 1240.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Prekvalifisering - Anskaffelse av K4001 Elektro til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-Z-000-NA-001 Sammenstillingsmodell BIM.smc 268,30 MB
Del I Konkurransebeskrivelsen tilbudsfase.pdf 449 KB
Del I Vedlegg 1 Skjema tilbudsblankett (tilbudsfase).docx 76 KB
Del I Vedlegg 2 Fullmakt til å innhente opplysninger (tilbudsfase).docx 69 KB
Del II Avtaledokument.pdf 402 KB
Del II Kontraktsgrunnlaget.pdf 2,19 MB
Vedlegg til Del II B Kontraktbestemmelser.pdf 494 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.1 Programdel teknikk.pdf 536 KB
Vedlegg til Del II C.2 Akuttsjukehus Hjelset - interne lydforhold.pdf 1,12 MB
Vedlegg til Del II C.2 Basisprosjekt Laboratorium inneslutningsnivå 3.pdf 668 KB
Vedlegg til Del II C.2 Basisprosjekt Luftsmitteisolat.pdf 589 KB
Vedlegg til Del II C.2 Basisprosjekt Operasjonsstuer.pdf 636 KB
Vedlegg til Del II C.2 Basisprosjekt PCR-laboratorier.pdf 757 KB
Vedlegg til Del II C.2 Basisprosjekt Produksjonsavdeling ved Sjukehusapotekene.pdf 961 KB
Vedlegg til Del II C.2 Basisprosjekt Sputum.pdf 557 KB
Vedlegg til Del II C.2 Basisprosjekt Sterilsentral.pdf 599 KB
Vedlegg til Del II C.2 Brannkonsept - Kravspesifikasjon Somatikk.pdf 1,25 MB
Vedlegg til Del II C.2 Brannkonsept - Kravspesifikasjon Teknisk sentral.pdf 927 KB
Vedlegg til Del II C.2 Energikonsept.pdf 1,47 MB
Vedlegg til Del II C.2 IKT-krav IKT-krav plukkliste K4001 Elektro.xls 71 KB
Vedlegg til Del II C.2 IKT-krav Informasjon om IKT-prosjektet i SNR.pdf 308 KB
Vedlegg til Del II C.2 IKT-krav Integrasjonsrammeverk.pdf 416 KB
Vedlegg til Del II C.2 IKT-krav Kundens Tekniske Plattform.pdf 499 KB
Vedlegg til Del II C.2 IKT-krav Sikkerhetskrav for systemer.pdf 214 KB
Vedlegg til Del II C.2 Prosess for spesialrom.pdf 458 KB
Vedlegg til Del II C.2 Rigg- og driftsbeskrivelse.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II C.2 Romfunksjonsprogram (utskrift dRofus pr 30.08.21).xlsx 2,50 MB
Vedlegg til Del II C.2 SNR-8302-E-SP-0003 Byggnær IKT.pdf 1,27 MB
Vedlegg til Del II C.2 SNR-8302-Z-NO-0001 Reservekapasitet tekniske systemer.pdf 385 KB
Vedlegg til Del II C.2 Utsparinger og hullboring i betong.pdf 366 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-430-70-005 Prinsippskjema Gruppe 1 rom.pdf 137 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-430-70-006 Prinsippskjema Gruppe 2 rom.pdf 247 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-543-60-001 Prinsippskjema dør med kortleser og-eller dørautomatikk.pdf 192 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-560-70-001 Prinsippskjema romkontroll.pdf 536 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-A-200-31-001 Plan 01 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 2,53 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-A-250-33-001 Himlingsplan Plan 01.pdf 856 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-C-200-20-001 Lydplaner, 1.etg.pdf 2,82 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 01.pdf 3,02 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 01.pdf 1,88 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-V-360-20-002 - Oversikt luftmengderegulering plan 01.pdf 1,89 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-A-200-31-001 Plan 02 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 3,49 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-A-250-33-001 Himlingsplan Plan 02.pdf 1,97 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-C-200-20-001 Lydplaner, 2.etg.pdf 3,87 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 02.pdf 3,90 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-E-430-20-001 Oversiktstegning Gr1 Gr2 Plan 02.pdf 1,80 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 02.pdf 2,56 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-V-360-20-002 - Oversikt Luftmengderegulering plan 02.pdf 2,67 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-A-200-31-001 Plan 03 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 2,56 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-A-250-33-001 Himlingsplan Plan 03.pdf 974 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-C-200-20-001 Lydplaner, 3.etg.pdf 3,37 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 03.pdf 3,26 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-E-430-20-001 Oversiktstegning Gr1 Gr2 Plan 03.pdf 1,65 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 03.pdf 2,07 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-V-360-20-002 - Oversikt luftmengderegulering plan 03.pdf 2,11 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-A-200-31-001 Plan 04 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 2,08 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-A-250-33-001 Himlingsplan Plan 04.pdf 885 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-C-200-20-001 Lydplaner, 4.etg.pdf 2,81 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 04.pdf 2,73 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-E-430-20-001 Oversiktstegning Gr1 Gr2 Plan 04.pdf 1,02 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 04.pdf 1,28 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-V-360-20-002 - Oversikt luftmengderegulering plan 04.pdf 1,36 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-A-200-31-001 Plan 05 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 1,89 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-A-250-33-001 Himlingsplan Plan 05.pdf 615 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-C-200-20-001 Lydplaner, 5.etg.pdf 2,12 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 05.pdf 2,28 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-E-430-20-001 Oversiktstegning Gr1 Gr2 Plan 05.pdf 1,09 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 05.pdf 1,38 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-V-360-20-002 - Oversikt luftmengderegulering plan 05.pdf 1,34 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-A-200-31-001 Plan 06 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 1,79 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-A-250-33-001 Himlingsplan Plan 06.pdf 619 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-C-200-20-001 Lydplaner, 6.etg.pdf 2,31 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 06.pdf 2,01 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-E-430-20-001 Oversiktstegning Gr1 Gr2 Plan 06.pdf 1,08 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 06.pdf 1,38 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-V-360-20-002 - Oversikt luftmengderegulering plan 06.pdf 1,35 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-A-200-31-001 Plan 07 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 1,77 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-A-250-33-001 Himlingsplan Plan 07.pdf 624 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-C-200-20-001 Lydplaner, 7.etg.pdf 2,33 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 07.pdf 2,08 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-E-430-20-001 Oversiktstegning Gr1 Gr2 Plan 07.pdf 1,06 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 07.pdf 1,16 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-V-360-20-002 - Oversikt luftmengderegulering plan 07.pdf 1,12 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-08-A-200-31-001 Plan 08 - Funksjonsplan - Bygg 50,60 - Teknisk.pdf 403 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-08-C-200-20-001 Lydplaner, 8.etg.pdf 593 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-08-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan 08.pdf 1,61 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-08-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan 08.pdf 310 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-09-A-200-31-001 Plan 09 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70 Tak.pdf 991 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-A-200-31-001 Plan U1 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70 - Kjeller.pdf 353 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-A-250-33-001 Himlingsplan Plan U1.pdf 138 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-C-200-20-001 Lydplaner, U1 etg.pdf 744 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-D-200-20-001 Bygg 42-43-44 Branntegning Plan U1.pdf 1,79 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-V-320-20-001 - Oversikt gulvvarme plan U1.pdf 287 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-0-00-A-200-31-001 Plan 01-02 - Funksjonsplan - Bygg 90 - Energisentral.pdf 374 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-0-01-C-200-20-001 Bygg 1290 - Energisentral Lydplan Plan 01.pdf 1,10 MB
Vedlegg til Del II C.3 1290-S-01-F-200-20-001 Branntegning teknisk sentral.pdf 508 KB
Vedlegg til Del II C.3 Riggplan pr 31.08.2021.pdf 2,52 MB
Vedlegg til Del II D.1.1 MAL - Entreprenørs månedsrapport.pdf 419 KB
Vedlegg til Del II D.1.1 Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering.pdf 109 KB
Vedlegg til Del II D.1.4 Kodemanual.pdf 718 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 446 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 56 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - kontraktspesifikke vedlegg.pdf 536 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - vedlegg 1 Overordnet SHA risikoregister.pdf 675 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 401 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 149 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.4 Krav til FDVU-dokumentasjon.pdf 367 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 941 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.4 Spesifikasjon for geografisk merkesystem.pdf 1,17 MB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 931 KB
Vedlegg til Del II F Avtaleskjema for tiltransport av prosjekteringsoppdrag.docx 401 KB
Vedlegg til Del II C.2 Funksjonsbeskrivelse K4001 Elektro.pdf 869 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-430-70-001 Systemskjema Strømforsyning.pdf 375 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-430-70-002 Stigeledningsskjema Normalkraft.pdf 249 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-430-70-003 Stigeledningsskjema Nødkraft.pdf 266 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-E-430-70-004 Stigeledningsskjema UPS.pdf 247 KB
Vedlegg til Del II C.3 1260-E-01-E-432-60-001 Hovedfordeling =432.001, normalkraft somatikk.pdf 188 KB
Vedlegg til Del II C.3 1260-E-01-E-432-60-002 Hovedfordeling =432.002, nødkraft 1 somatikk.pdf 255 KB
Vedlegg til Del II C.3 1260-E-01-E-432-60-004 Hovedfordeling =432.004, UPS 1.pdf 38 KB
Vedlegg til Del II C.3 1260-E-01-E-432-60-005 Hovedfordeling =432.005, UPS 2.pdf 37 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-S-01-E-432-60-006 Hovedfordeling =432.006, normalkraft teknisk sentral.pdf 182 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-S-01-E-432-60-007 Hovedfordeling =432.007, reservekraft teknisk sentral.pdf 179 KB
Vedlegg til Del II F Vederlaget.xlsx 28 KB
Vedlegg til Del II C.2 Grensesnittliste.xlsx 33 KB
Vedlegg til Del II C.2 Systemoversikt VVS.xlsx 56 KB
Vedlegg til Del II C.2 Utstyrsliste (utskrift dRofus pr 30.08.21).xlsx 4,33 MB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00