2021/ 1 Innovasjonspartnerskap Autoskår, STO. Kvalifisering

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse om innovasjonspartnerskap
07.10.2021 15.37 (GMT+02:00)
11.10.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Hilde Fines Lund Hilde Fines Lund
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

St.Olavs Hospital HF har fått tildelt midler fra Innovasjon Norge for å inngå innovasjonspartnerskap.

Oppdragsgiver ønsker tilbud på en løsning/løsninger som dekker behovet for automatisk,
kontinuerlig og kontaktløs overvåkning av pasienters vitale parametere.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: 2021/ 1 Innovasjonspartnerskapet Autoskår, STO. Konkurransefase

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00