P 07-21 Prekvalifisering: Trygg stafett - Redusere brudd i behandling i akutt psykisk helsevern - Vestre Viken PHR

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
29.08.2021 08.53 (GMT+02:00)
06.10.2021 09.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Per Erik Skogan Per Erik Skogan
Grev Wedels plass 9
Postboks 1382 Vika 0114 Oslo

0151 OSLO
Norge
991825827

Kort beskrivelse

«Trygg stafett» har som mål å sikre trygge vekslinger for pasienter og pårørende i akutt psykisk krise. Ved Klinikk psykisk helse og rus (PHR) i Vestre Viken ytes denne hjelpen innenfor det som kalles «akuttaksen», dvs. akuttavdelingen på Blakstad, samt polikliniske og døgntilbud ved DPSene. PHR har nå avdekket at mange pasienter og pårørende ikke opplever hjelpen i akuttaksen som trygg. En større kartlegging i PHR viser mange eksempler på «Brudd i behandling». Det innebærer at hjelpen ofte oppleves ukoordinert og usammenhengende.

Informasjon/tips til leverandører
StimuLab-midlene skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandører på StimuLab-prosjekter – les mer om tips, informasjon og tidligere stilte spørsmål her: https://www.digdir.no/innovasjon/leverandorer/1885


Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.

Merk at innleveringsfristen for kvalifikasjonssøknaden er kl. 09:00 innleveringsdagen.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: P 07-21 Oppdrag: Trygg stafett - Redusere brudd i behandling i akutt psykisk helsevern - Vestre Viken PHR

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00