Nord-Fron kommune - Anbud og avtaler

Nord-Fron kommune
Nedregate 50
2640 VINSTRA
Norge
Org. nummer: 839893132
Informasjon:

Anbud fra Nord-Fron kommune

Nord-Fron kommune er en kommune i Opland. Nord-Fron kommune benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Nord-Fron kommune? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Tittel Tilbudsfrist
Teleskopamfi Sør-Fron kulturhus 27.02.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Drifts- og vedlikeholdsmateriell Lyskilder Rammeavtale 01.06.2020 Ingrid Slettmoen Auralight AS
Undervisningsmateriell og bøker Lærebøker og annet læremateriell til grunnskolene Rammeavtale 28.02.2021 Jo Engum BS Undervisning AS
Grafisk design og trykkeritjenester Grafiske tjenester Rammeavtale 30.04.2020 Jo Engum Krible Design AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Leasing /kjøp av biler og biladministrasjonstjenester Rammeavtale 14.05.2020 Jo Engum Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Energi, drivstoff og andre energiprodukter Drivstoff og rekvisita fra stasjon Rammeavtale 14.05.2021 Jo Engum Flere
Undervisningsmateriell og bøker Leasing av nettbrett inkl. administrasjonsprogram til skolene i Nord-Fron Leieavtale 30.06.2020 Jo Engum Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent/rådgivende tjenester Juridiske tjenester for bl.a. eiendoms- og forvaltningsrett. Rammeavtale 15.10.2020 Jo Engum Advokatfirmaet Mageli ANS
Forvaltning av konsesjonskraft Forvaltning av konsesjonskraft Rammeavtale 31.12.2020 Tom Nøvik KINECT ENERGY AS AVD OSLO
Byggevarer og verktøy Byggevarer, trelast, m.v. Rammeavtale 31.01.2021 Jo Engum Optimera AS (hovedenhet)
Trykkeritjenester Trykkeritjenester Avtale 08.01.2021 Jo Engum Flisa Trykkeri AS
Møbler, inventar og utstyr Møbler til kontor, møterom, kantine, bibliotek, arkiv, garderobe, lager og møbler til skoler og barnehager. Rammeavtale 31.01.2021 Jo Engum Senab Eikeland Øst AS
Møbler, inventar og utstyr Møbler til helseinstitusjon Rammeavtale 31.01.2021 Jo Engum Kinnarps AS (hovedenhet)
Møbler, inventar og utstyr Ergonomiske møbler Rammeavtale 31.01.2021 Jo Engum Lindbak AS
Kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir Forbruksmateriell og rekvisita til kontor, arkivering og skole Rammeavtale 31.08.2020 Jo Engum Lyreco Norge AS
Medikamenter (Legemidler) Legemidler og multidose samt farmasøytisk rådgivning Rammeavtale 28.02.2020 Jo Engum Apotek 1 Gruppen AS
Bygg- og anleggsarbeid Rammeavtale m.m - Gravearbeid og mindre innlekkasje av fremmedvann på VA nett. Rammeavtale - parallell/minikonkurranse 05.08.2020 Erik Kvernes Flere
Konsulent/rådgivende tjenester E-læringsprogram for legemiddelhåndtering Rammeavtale 28.02.2021 Jo Engum Norsk Helseinformatikk AS
Hvite og brune varer samt småelektronikk Hvitevarer, lyd, bilde, foto Rammeavtale 31.05.2020 Jo Engum Elkjøp Norge AS
Konsulenttjenester Veterinærvaktordning Avtale 31.12.2020 Jo Engum Veterinærvakta Fron AS
Renholdsprodukter og -maskiner Renholdsmidler, papir, plast, renholdsmaskiner. Rammeavtale 30.09.2020 Ingrid Slettmoen Johs Olsen AS (Norengros)
Storhusholdningsutstyr og maskiner Storkjøkkenutstyr Rammeavtale 31.05.2020 Jo Engum Strand Storkjøkken AS
Medisinsk forbruksmateriell og utstyr Medisinsk forbruksmateriell til Nord-Fron kommune Rammeavtale 14.11.2020 Jo Engum OneMed AS
Skole og barnehage Formingsmateriell, spill og leker Avtale 19.03.2021 Jo Engum Lekolar AS (Hovedenhet)
Helse- og sosialtjenester Bedriftshelsetjenester Rammeavtale 31.12.2020 Jo Engum Frisk HMS
Finansielle tjenester Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune Rammeavtale 02.01.2021 Tom Nøvik SpareBank 1 Gudbrandsdal
Arbeidstøy, fottøy og personlig verneutstyr Arbeidstøy - Helse og kjøkken Rammeavtale 26.03.2021 Jo Engum Sverre W. Monsen AS
Bygg- og anleggsarbeid Asfalt- og asfaltarbeider Rammeavtale 14.05.2021 Erik Kvernes Stange Asfalt
Arbeidstøy Rammeavtale arbeidstøy helse og kjøkken RK Rammeavtale 14.03.2021 Stine Pedersen Forrestad Sverre W. Monsen AS
Arbeidstøy, fottøy og personlig verneutstyr Arbeidstøy - Renhold Rammeavtale 24.04.2021 Jo Engum Sverre W. Monsen AS
Septikk Rammeavtale - Slamtømming av separate avløpsanlegg Rammeavtale 31.12.2020 Ingrid Slettmoen Gudbrandsdal Miljø & Entreprenør AS
Vann og avløp Rammeavtale for slamtømming av separate avløpsanlegg - Sør-Fron kommune Rammeavtale 31.12.2020 Åge Øverjordet Gudbrandsdal Miljø & Entreprenør AS
Arbeidstøy, fottøy og personlig verneutstyr Arbeidstøy - Teknisk arbeidstøy og verneutstyr Rammeavtale 24.04.2021 Jo Engum Bekken & Strøm AS
Vikartjenester Vikartjenester til helse og omsorgssektoren Rammeavtale 13.08.2021 Jo Engum Flere
Kontroll- og inspeksjonstjenester Salgs- og skjenkekontroll, samt tilsyn med tobakksalg Rammeavtale 31.12.2021 Jo Engum Trygg 24 AS
Kontroll- og inspeksjonstjenester Kontroll av elektromedisinsk utstyr Rammeavtale 30.09.2021 Jo Engum Elektromedicinsk Service AS
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivertjenester - Samferdelsteknikk, kommunalteknikk, miljø og natur til region 2 (Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron) Rammeavtale med flere leverandører 14.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Klima, energi og miljø (KEM). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Akustikk (RIAKU). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - ITB-ansvarlig (RITB) Kontrakt med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - VVS-teknikk (RIV) Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Elektroteknikk (RIE) Kontrakt med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - SHA-koordinator (SHA). Kontrakt med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Planarbeid (PLAN) Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Landskapsarkitekt (LARK) Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivertjenester - Samferdselsteknikk, kommunalteknikk, miljø og natur til Nord-Fron kommune. Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Geoteknikk (GEO). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Drifts- og vedlikeholdsmateriell Kjemikalier Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Byggeledelse/byggherreombud (BL/BO). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Brannsikkerhet (RIBr/UKRIBr). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Byggeteknikk (RIB/UKRIB). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Interiørarkitekt (IARK). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulent/rådgivende tjenester Rådgivende ingeniørtjenester - Arkitekt (ARK). Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2021 Jo Engum Flere
Konsulenttjenester Tolketjenester Rammeavtale 24.11.2021 Jo Engum Skiwo AS
Forsikring Personforsikring Rammeavtale 31.12.2021 Jo Engum KLP Skadeforsikring AS
Tjenester Rekrutteringstjenester for rekruttering av ny kommunedirektør Tjenesteavtale 30.09.2020 Stine Pedersen Forrestad Headvisor AS

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00