Prekvalifisering - Anskaffelse av K2401 Innvendige arbeider til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
15.07.2021 15.52 (GMT+02:00)
24.08.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Anders Solem Anders Solem
Holtermannsv 1
7030 TRONDHEIM
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er et av de viktigste prosjektene i Midt-Norge. Målet for prosjektet er å levere et framtidsrettet og moderne spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i regionen. Sykehusbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling som gjelder avtale med en leverandør som skal være totalentreprenør for innvendige arbeider for somatikkdelen og teknisk bygg ved akuttsykehuset på Hjelset. Akuttsykehuset på Hjelset er en sentral del av det totale prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal(SNR). Prosjektet omfatter også etablering av et spesialisthelsetjenestetilbud i et distriktsmedisinsksenter (DMS) i Kristiansund. Rådgivergruppe og arkitekt er anskaffet som egne entrepriser og vil bli tiltransportert totalentreprenør for innvendige arbeider.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Tilbudsfase - Anskaffelse av K2401 Innvendige arbeider til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00