Lunner Kommune - Anbud og avtaler

Lunner Kommune
Sandsvegen 1
2740 ROA
Norge
Org.nummer: 961381452

Gjør et valg over for å få opp resultatet.
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Andre driftsmidler Møbler og inventar - varegruppe D barnehagemøbler Rammeavtale 12.02.2020 Mette Lerud Lundberg Trigonor AS (hovedenhet)
Andre driftsmidler Møbler og inventar - varegruppe A-C Rammeavtale 19.02.2020 Mette Lerud Lundberg Rom for Flere AS (Hovedenhet)
Forbruksmateriell Forbruksmateriell, Kontormateriell, Renholdsprodukter, papir- og plastprodukter m.v Rammeavtale 17.03.2019 Mette Lerud Lundberg Maske AS (Hovedenhet)
IKT IKT-Hardware Rammeavtale 30.06.2019 Mette Lerud Lundberg Johnet Datasystemer AS
IKT Telefonitjenester Rammeavtale 15.08.2020 Mette Lerud Lundberg Telenor Norge AS (hovedenhet)
IKT Kopi-/flerbruksmaskiner Rammeavtale 07.02.2020 Mette Lerud Lundberg Sharp Business Systems Norge AS
Andre driftsmidler Kjøp og leie av tjenestebiler Rammeavtale 31.12.2021 Mette Lerud Lundberg Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Energi Elektrisk kraft og porteføljeforvaltning Rammeavtale 21.12.2019 Mette Lerud Lundberg KINECT ENERGY AS
Bygg og anlegg Byggentreprenør (Bygg, Mur, Maling, Blikkenslager, Passiv brannsikring) Rammeavtale 28.06.2019 Mette Lerud Lundberg Flere
Konsulenttjenester Prosjekt- og byggeledelse med ÅF Advansia AS Rammeavtale 11.12.2019 Mette Lerud Lundberg ÅF Advansia AS
Andre tjenester Vikartjenester - helsepersonell Rammeavtale 31.08.2019 Mette Lerud Lundberg Ambio Helse AS
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag (RIV) Rammeavtale 06.11.2019 Mette Lerud Lundberg Unionconsult AS
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag (RIB) Rammeavtale 19.09.2019 Mette Lerud Lundberg Plan1 AS
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag - LYD (RIAKU) Rammeavtale 14.11.2019 Mette Lerud Lundberg Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag - Elektroteknikk (RIE) Rammeavtale 06.11.2019 Mette Lerud Lundberg Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS
Konsulenttjenester Prosjekt- og byggeledelse med HR Prosjekt AS Rammeavtale 11.12.2019 Mette Lerud Lundberg HR Prosjekt AS
Medisinsk materiell Flyttet til ISH - Hadeland - Legemidler og multidose Rammeavtale 18.03.2019 Mette Lerud Lundberg Apotek 1 Gruppen AS
Andre tjenester Forvaltning av startlån Annet 31.07.2020 Mette Lerud Lundberg Lindorff AS - Hovedkontor
Andre tjenester Visma e-Handel - Ehandelsplattformen Driftsavtale Mette Lerud Lundberg Visma Enterprise AS (Visma Unique AS)
Konsulenttjenester Bistand ifm kontraktsoppfølging av sosiale- og miljøkrav Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Flere
Forbruksmateriell Oljeprodukter Rammeavtale 02.03.2020 Mette Lerud Lundberg Romerike Brensel AS
Medisinsk materiell Legemidler og multidose Rammeavtale 14.03.2019 Mette Lerud Lundberg Apotek 1 Gruppen AS
Tjenestekjøp Bistand til kommuneplanprosess Tidsbegrenset avtale 30.08.2019 Emilie Helgesen Grud LÉVA Urban Design as
Andre driftsmidler Rammeavtale på Oljeprodukter, Fyringsolje og smøremidler i bulk, Drivstoff og div. bilserviceprodukter Rammeavtale 02.03.2020 Mette Lerud Lundberg Romerike Brensel AS
Andre driftsmidler Drift og vedlikehold av veilys for kommunene på Hadeland. Driftsavtale 01.06.2019 Trygve Rognstad Nettservice Ringerike AS
IKT Bredbånd Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Fiber1 AS
Konsulenttjenester Arkitektfaglige tjenester (ARK) Rammeavtale 30.06.2019 Mette Lerud Lundberg SG ARKITEKTUR AS

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00