Lunner Kommune - Anbud og avtaler

Lunner Kommune
Sandsvegen 1
2740 ROA
Norge
Org. nummer: 961381452

Tittel Tilbudsfrist
Budsjett og rapporteringssystem 25.06.2019
Tømming av molok 28.06.2019
Tømming / avvanning av slamavskillere og tette tanker 15.08.2019
P623 Kapasitetsutvidelse Harestua skole 05.07.2019
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Andre driftsmidler Møbler og inventar - varegruppe D barnehagemøbler Rammeavtale 12.02.2020 Mette Lerud Lundberg Trigonor AS (hovedenhet)
Andre driftsmidler Møbler og inventar - varegruppe A-C Rammeavtale 19.02.2020 Mette Lerud Lundberg Rom for Flere AS (Hovedenhet)
IKT IKT-Hardware Rammeavtale 03.06.2021 Mette Lerud Lundberg Johnet Datasystemer AS
IKT Telefonitjenester Rammeavtale 15.08.2020 Mette Lerud Lundberg Telenor Norge AS (hovedenhet)
IKT Kopi-/flerbruksmaskiner Rammeavtale 07.02.2020 Mette Lerud Lundberg Sharp Business Systems Norge AS
Andre driftsmidler Kjøp og leie av tjenestebiler Rammeavtale 31.12.2021 Mette Lerud Lundberg Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Forbruksmateriell Gass og leie av gassflasker Rammeavtale 03.02.2021 Mette Lerud Lundberg NIPPON GASES NORGE AS
Energi Elektrisk kraft og porteføljeforvaltning Rammeavtale 21.12.2019 Mette Lerud Lundberg KINECT ENERGY AS
Bygg og anlegg Byggentreprenør (Bygg, Mur, Maling, Blikkenslager, Passiv brannsikring) Rammeavtale 28.06.2019 Mette Lerud Lundberg Flere
Bygg og anlegg Elektrikertjenester Rammeavtale 28.06.2019 Mette Lerud Lundberg Øistad Elektro AS
Konsulenttjenester Prosjekt- og byggeledelse med ÅF Advansia AS Rammeavtale 11.12.2019 Mette Lerud Lundberg ÅF Advansia AS
Andre tjenester Vikartjenester - helsepersonell Rammeavtale 31.08.2019 Mette Lerud Lundberg Ambio Helse AS
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag (RIB) Rammeavtale 19.09.2019 Mette Lerud Lundberg Plan1 AS
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag - LYD (RIAKU) Rammeavtale 14.11.2019 Mette Lerud Lundberg Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag - Elektroteknikk (RIE) Rammeavtale 06.11.2019 Mette Lerud Lundberg Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS
Konsulenttjenester Prosjekt- og byggeledelse med HR Prosjekt AS Rammeavtale 11.12.2019 Mette Lerud Lundberg HR Prosjekt AS
Andre tjenester KAV/KGV Elektronisk konkurranseverktøy og avtaleoppfølging Driftsavtale Mette Lerud Lundberg Mercell Holding AS
Andre tjenester Visma e-Handel - Ehandelsplattformen Driftsavtale Mette Lerud Lundberg Visma Enterprise AS
Konsulenttjenester Bistand ifm kontraktsoppfølging av sosiale- og miljøkrav Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Flere
Medisinsk materiell Legemidler og multidose Rammeavtale 14.03.2020 Mette Lerud Lundberg Apotek 1 Gruppen AS
Tjenestekjøp Bistand til kommuneplanprosess Tidsbegrenset avtale 30.08.2019 Emilie Helgesen Grud LÉVA Urban Design as
Andre driftsmidler Rammeavtale på Oljeprodukter, Fyringsolje og smøremidler i bulk, Drivstoff og div. bilserviceprodukter Rammeavtale 02.03.2020 Mette Lerud Lundberg Romerike Brensel AS
IKT Bredbånd Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Fiber1 AS
Konsulenttjenester Arkitektfaglige tjenester (ARK) Rammeavtale 30.12.2019 Mette Lerud Lundberg SG ARKITEKTUR AS
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester – tekniske fag - Brann (RIBR) Rammeavtale 30.12.2019 Mette Lerud Lundberg Fokus Rådgivning AS
Forbruksmateriell Trykking av visittkort Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Lunner Produkter AS
Konsulenttjenester Rammeavtale - Advokattjenester generelt og advokattjenester offentlige anskaffelser Rammeavtale 01.02.2021 Mette Lerud Lundberg Flere
Bygg og anlegg Filter og kileklemmer til luftbehandlingsanlegg Driftsavtale 01.06.2020 Mette Lerud Lundberg Deltrian Norge AS
Matvarer Rammeavtale for leveranse av ferske brødvarer og kaker - Kjelstad Bakeri AS Rammeavtale 14.10.2020 Mette Lerud Lundberg Flere
Matvarer Rammeavtale om levering av kolonialvarer Rammeavtale 20.03.2021 Mette Lerud Lundberg Asko Hedmark AS
Matvarer Rammeavtale for levering av matvarer - Fisk og fiskeprodukter Rammeavtale 20.03.2021 Mette Lerud Lundberg Smakfullt Storkjøkken AS
Konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av barnevernfaglige advokattjenester Rammeavtale 01.03.2021 Mette Lerud Lundberg ADVOKATFIRMAET LARSEN & CO KONTORDRIFT AS
Forbruksmateriell Medisinske forbruksvarer Rammeavtale 31.07.2020 Mette Lerud Lundberg Dahle Medical AS (Norengros)
Konsulenttjenester Forsikring Rammeavtale Morten Gausen
Finansielle tjenester Forvaltning av startlån Annet 03.08.2020 Mette Lerud Lundberg Lindorff AS - Hovedkontor
Finansielle tjenester Bankavtale Driftsavtale 01.10.2020 Morten Gausen SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
Matvarer 118140 Rammeavtale Egg Gjøvikregionen og Hadeland Rammeavtale 30.04.2021 Mette Lerud Lundberg Asko Hedmark AS
Matvarer 118141 Rammeavtale Frukt og Grønt Gjøvikregionen og Hadeland Rammeavtale 03.05.2021 Mette Lerud Lundberg Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS
Matvarer 118139 Rammeavtale Meieriprodukter Gjøvikregionen og Hadeland Rammeavtale 01.05.2021 Mette Lerud Lundberg Tine SA
Tjenestekjøp Rammeavtale gatelys for Gran, Javnaker og Lunner kommune Rammeavtale 30.06.2021 Torstein Gihle Nettservice Ringerike AS
Bygg og anlegg Rammeavtale gatelys for Gran, Javnaker og Lunner kommune Rammeavtale 01.07.2021 Arne Olav Olsen Nettservice Ringerike AS

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00