Gran Kommune - Anbud og avtaler

Gran Kommune
Rådhusvegen 39
2770 JAREN
Norge
Org. nummer: 961381541

Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Matvarer 116098 Varegruppe 1; kolonialvarer Rammeavtale 19.03.2021 Eline Solberg-Lier Asko Hedmark AS
Andre driftsmidler Møbler og inventar - varegruppe D barnehagemøbler Rammeavtale 12.02.2021 Mette Lerud Lundberg Trigonor AS (hovedenhet)
Andre driftsmidler Møbler og inventar - varegruppe A-C Rammeavtale 19.02.2021 Mette Lerud Lundberg Flere
IKT IKT-Hardware Rammeavtale 03.06.2021 Mette Lerud Lundberg Johnet Datasystemer AS
IKT Telefonitjenester Rammeavtale 15.08.2020 Mette Lerud Lundberg Telenor Norge AS (hovedenhet)
IKT Kopi-/flerbruksmaskiner Rammeavtale 07.02.2021 Mette Lerud Lundberg Sharp Business Systems Norge AS
Andre driftsmidler Kjøp og leie av tjenestebiler Rammeavtale 31.12.2021 Mette Lerud Lundberg Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Forbruksmateriell Gass og leie av gassflasker Rammeavtale 03.02.2021 Mette Lerud Lundberg NIPPON GASES NORGE AS
Energi Elektrisk kraft og porteføljeforvaltning Rammeavtale 21.12.2020 Mette Lerud Lundberg KINECT ENERGY AS
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag - LYD (RIAKU) Rammeavtale 14.11.2020 Mette Lerud Lundberg Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulenttjenester Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag - Elektroteknikk (RIE) Rammeavtale 06.11.2020 Mette Lerud Lundberg Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS
Andre tjenester KAV/KGV Elektronisk konkurranseverktøy og avtaleoppfølging Driftsavtale Mette Lerud Lundberg Mercell Holding AS
Andre tjenester Visma e-Handel - Ehandelsplattformen Driftsavtale Mette Lerud Lundberg Visma Enterprise AS
Medisinsk materiell Legemidler og multidose Rammeavtale 31.12.2020 Mette Lerud Lundberg Apotek 1 Gruppen AS
Bygg og anlegg Rammeavtale for innleie av anleggsmaskiner Rammeavtale 01.12.2020 Lars Ellingbø Flere
Andre tjenester 17_02224-18 Rammeavtale - Trygghetsalarm Doro Løpende avtale 30.06.2021 Mette Lerud Lundberg DORO CARE AS
Andre tjenester Servicekontrakt Bergman Diagnostika Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Bergman Diagnostika AS
Andre driftsmidler Rammeavtale på Oljeprodukter, Fyringsolje og smøremidler i bulk, Drivstoff og div. bilserviceprodukter Rammeavtale 01.03.2021 Mette Lerud Lundberg Romerike Brensel AS
Andre driftsmidler Brandbu barneskole -anskaffelsens gjelder innkjøp av 1 stk. i - swim 1bassengheis med tilhørende presening og 5 års service avtale Enkeltanskaffelse 01.01.2024 Petter Molden NHD AS
IKT Bredbånd Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Fiber1 AS
Forbruksmateriell Trykking av visittkort Løpende avtale Mette Lerud Lundberg Lunner Produkter AS
Konsulenttjenester Rammeavtale - Advokattjenester generelt og advokattjenester offentlige anskaffelser Rammeavtale 01.02.2021 Mette Lerud Lundberg Flere
Matvarer Rammeavtale for leveranse av ferske brødvarer og kaker - Kjelstad Bakeri AS Rammeavtale 14.10.2020 Mette Lerud Lundberg Flere
Matvarer Rammeavtale om levering av kolonialvarer Rammeavtale 20.03.2021 Mette Lerud Lundberg Asko Hedmark AS
Matvarer Rammeavtale for levering av matvarer - Fisk og fiskeprodukter Rammeavtale 20.03.2021 Mette Lerud Lundberg Smakfullt Storkjøkken AS
Konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av barnevernfaglige advokattjenester Rammeavtale 01.03.2021 Mette Lerud Lundberg ADVOKATFIRMAET LARSEN & CO KONTORDRIFT AS
Forbruksmateriell Medisinske forbruksvarer Rammeavtale 31.07.2020 Mette Lerud Lundberg Dahle Medical AS (Norengros)
Konsulenttjenester Forsikring Rammeavtale Morten Gausen
Finansielle tjenester Forvaltning av startlån Annet Mette Lerud Lundberg Lindorff AS (Hovedkontor)
Finansielle tjenester Bankavtale Driftsavtale 01.10.2020 Morten Gausen SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
Matvarer 118140 Rammeavtale Egg Gjøvikregionen og Hadeland Rammeavtale 30.04.2021 Mette Lerud Lundberg Asko Hedmark AS
Matvarer 118141 Rammeavtale Frukt og Grønt Gjøvikregionen og Hadeland Rammeavtale 03.05.2021 Mette Lerud Lundberg Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS
Matvarer 118139 Rammeavtale Meieriprodukter Gjøvikregionen og Hadeland Rammeavtale 01.05.2021 Mette Lerud Lundberg Tine SA
Tjenestekjøp Rammeavtale gatelys for Gran, Javnaker og Lunner kommune Rammeavtale 30.06.2021 Torstein Gihle Nettservice Ringerike AS
Andre tjenester Veterinærvakttjenester i vaktdistrikt Hadeland Driftsavtale 01.07.2021 Mette Lerud Lundberg Dyrlegene på Hadeland AS
Bygg og anlegg Rammeavtale gatelys for Gran, Javnaker og Lunner kommune Rammeavtale 01.07.2021 Arne Olav Olsen Nettservice Ringerike AS
Andre tjenester Rammeavtale - Asfalteringstjenester Rammeavtale 03.08.2021 Arne Olav Olsen ARCTIC ASFALT AS
Ladestasjoner for ladbare kjøretøy, inkludert etablering og drift Rammeavtale 02.07.2021 Mette Lerud Lundberg Nettservice Ringerike AS
Matvarer Rammeavtale Kjøtt og kjøttprodukter Gjøvikregionen og Hadeland Rammeavtale 30.04.2021 Mette Lerud Lundberg Nortura SA
Andre tjenester Tømming av molok Rammeavtale 16.08.2021 Mette Lerud Lundberg Ragn Sells AS
Konsulenttjenester Prosjekt- og byggeledelse Rammeavtale 11.12.2020 Mette Lerud Lundberg Flere
Andre tjenester Persontransport til/fra dagsentre med mer for Lunner, Jevnaker og Gran kommune Rammeavtale 18.10.2021 Mette Lerud Lundberg Hadeland Taxi SA
Andre tjenester Tømming / avvanning av slamavskillere og tette tanker Driftsavtale 31.12.2025 Trygve Rognstad Norva 24 Vest AS
Andre tjenester Granhøi kjøp av 18 heldøgns botilbud for brukere med vedtak om opphold i aldershjem eller omsorgsbolig Rammeavtale 31.12.2025 Mette Lerud Lundberg Granhøi Alderspensjonat AS
Medisinsk materiell Evondos E300 legemiddeldispenser Driftsavtale 13.11.2020 Mette Lerud Lundberg
Bygg og anlegg Håndverkstjenester for drift- og vedlikehold av bygg Vedlikeholdsavtale 31.12.2021 Mette Lerud Lundberg Flere
Bygg og anlegg Drift- og vedlikeholdstjenester av bygg og anlegg - Byggentreprenør, elektriker, rørlegger Rammeavtale 31.12.2021 Mette Lerud Lundberg Flere
Andre tjenester Oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Rammeavtale 19.11.2021 Mette Lerud Lundberg Flere
Vikartjenester Rammeavtale 01.03.2022 Reidun Skjørten Hansen Curae Norge AS
Transport/Kjøretøy Kjøp av hjulgravemaskin Enkeltanskaffelse 16.03.2023 Arne Olav Olsen Volvo Maskin AS
Konsulenttjenester Kjøp av rådgivningstjenester - Klima- og miljørådgivning på gardsnivå for gårdbrukere, året 2020 - utlysning nr. 2 Enkeltanskaffelse 31.12.2020 Mette Lerud Lundberg Norsk Landbruksrådgivning Innlandet
Andre tjenester Rammeavtale for eksterne oppmålingstjenester Rammeavtale 30.05.2022 Mette Lerud Lundberg Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulenttjenester Rammeavtale for arkitektfaglige tjenester (ARK) Rammeavtale 08.06.2022 Mette Lerud Lundberg Flere
Konsulenttjenester Rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester elektro (RIE) Rammeavtale 09.06.2022 Mette Lerud Lundberg Flere
Konsulenttjenester Rammeavtale for Rådgivende tjenester for tekniske fag bygg (RIB) Rammeavtale 09.06.2022 Mette Lerud Lundberg Flere
Konsulenttjenester Rammeavtale for Rådgivende tjenester for tekniske fag brann (RIBr) Rammeavtale 09.06.2022 Mette Lerud Lundberg Flere
Konsulenttjenester Rammeavtale for Rådgivende tjenester for tekniske fag ventilasjon (RIV) Rammeavtale 09.06.2022 Mette Lerud Lundberg Flere
IKT Avtale om drift- og brukerstøtte Basis og mobil Bedriftsnett sentralbord og løsninger Driftsavtale Mette Lerud Lundberg TKI INNLANDET AS
Andre tjenester Legemidler og multidose Rammeavtale 31.10.2022 Mette Lerud Lundberg Norsk Medisinaldepot AS
Bygg og anlegg Rammeavtale - Kjøp av filter til ventilasjonsanlegg Rammeavtale 16.06.2022 Mette Lerud Lundberg GK Inneklima AS (hovedenhet)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00