Prosjekt: Jessheim sørøst- ny omkjøringsveg med VA-anlegg og grønnstruktur

Informasjon

24.06.2021 08.53 (GMT+02:00)

Innkjøper

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Hans Jørgen Eek
Furusetgt 12
2050 Jessheim
Norge
933649768

Kort beskrivelse

Ullensaker kommune skal bygge ny omkjøringsveg med VA-anlegg og grønnstruktur.

Oppdraget skal utføres som en totalentreprise, som i helhet skal prosjekteres av totalentreprenøren.

Det skal bygges bl.a.:

•Ny omkjøringsvei på ca 2,8 km med g/s-veg med 5 kryss i for av rundkjøringer og T-kryss

•4 gangkulverter og en skibro

•VA-anlegg i hele veitraseen

•Spillvannspumpestasjon

•Trykkøkningsstasjon for vann

•Grønnstruktur med lysløypetrase og tursti

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Veiledene+kunngj%c3%b8ring.zip 15,75 MB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00