Hå kommune - Anbud og avtaler

Hå kommune
Rådhusgata 8
4360 VARHAUG
Norge
Org. nummer: 964969590

Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Betongrør, kummer mv. - Rammeavtale for anskaffelse av betongrør, kummer mv. 13.09.2022
Rammeavtale for leie av multifunksjonsmaskiner for Hå kommune 10.08.2022
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Varer Legemidler Rammeavtale 01.01.2023 Laila Arnesen Norsk Medisinaldepot AS
Konsulent og rådgivningstjenester Forsikringer Kontrakt Trygve Reinertsen Waco Forsikringsmegling AS
Varer og tjenester Leie av multifunksjonsmaskiner Rammeavtale 09.10.2022 Trygve Reinertsen Konica Minolta Business Solutions Norway AS
Tjenester Transport - badebuss, trafikkfarlig veg Rammeavtale 30.07.2023 Silje Stokkeland VY Buss AS
Varer og tjenester Renovasjon Rammeavtale 30.06.2023 Hermund Haugland Nordren AS
Varer Møbler Rammeavtale 31.12.2022 Marianne Espedal Boge Tre og Stål AS
Varer Grafisk design og trykkeritjenester - rammeavtale Rammeavtale 31.03.2023 Marianne Espedal Boge Allkopi NetPrint AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale - arkitekttjenester Rammeavtale med flere leverandører 27.03.2023 Marianne Espedal Boge Flere
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale - landskapsarkitekttjenester Rammeavtale med flere leverandører 27.03.2023 Marianne Espedal Boge Flere
Varer Rammeavtale lekeplassutstyr Rammeavtale 09.05.2023 Marianne Espedal Boge Lekolar AS (Hovedenhet)
Tjenester Rammeavtale for minibuss- og taxikøyring Rammeavtale med flere leverandører 31.07.2023 Trygve Reinertsen Flere
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale for konsulenttjenester IKT Rammeavtale med flere leverandører 30.06.2023 Trygve Reinertsen Flere
Tjenester Rammeavtale - plenklipping og eventuelt diverse mindre vedlikehold innen grøntområde Rammeavtale 19.04.2023 Marianne Espedal Boge Nærbø Bygdeservice SA
Varer og tjenester Rammeavtale - kjøp av asfalt og asfalttjenester Rammeavtale 06.05.2023 Terje Lerbrekk Flere
Tjenester Rammeavtale for vikartjenester helse og sosial Rammeavtale med flere leverandører 12.05.2023 Laila Arnesen Flere
Tjenester Bedriftshelsetjenester Hå kommune Rammeavtale 14.04.2023 Marianne Espedal Boge SAMKO SENTER FOR ARBEIDSMILJØ KOMPETANSE
Varer Kjøp og/eller leie vann- og kaffemaskiner Rammeavtale 31.05.2023 Marianne Espedal Boge Waterlogic Norge AS
Tjenester Rammeavtale - Tømming av sandfang, septiktanker, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune Rammeavtale 01.06.2023 Marianne Espedal Boge JTR Gruppen AS
Varer Rammeavtale for anskaffelse av betongrør, kummer mv Rammeavtale 31.10.2022 Marianne Espedal Boge Østraadt Rør AS
Tjenester IT-system for barnehagene 2020 Kontrakt Trygve Reinertsen Visma Enterprise AS
Varer Filter til ventilasjonsanlegg Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Nofitek AS
Varer og tjenester Rammeavtale for vedlikehold av elkraft, kablingssystemer og teletekniske anlegg i Hå kommune Rammeavtale 30.11.2022 Trygve Reinertsen Nærbø Rør og Elektro AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale Byggeledertjenester Rammeavtale med flere leverandører 30.10.2022 Silje Stokkeland Flere
Tjenester Banktjenester Kontrakt 31.12.2024 Marianne Espedal Boge Sparebank 1 SR-Bank ASA
Varer Bulk leveranse i pytten på Nærbø Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Jæren Olje AS
Varer Kjøp av drivstoff i sone Ogna og Sirevåg - Teknisk/drift og Eiendom Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Jæren Olje AS
Varer Kjøp av drivstoff i sone Varhaug. - Helse og sosial Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Varhaug Servicesenter
Varer VA deler, PVC rør, støpejernsrør, vannledningsarmatur og deler mv - Rammeavtale Rammeavtale 30.08.2022 Silje Stokkeland Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Varer Rammeavtale arbeidstøy og institusjonstøy Rammeavtale 30.11.2022 Marianne Espedal Boge Sverre W. Monsen AS
Tjenester Rammeavtale - Oppmåling og stikningsarbeid. Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Prostik AS
Varer Kjøp av drivstoff, vask og rekvisita i sone Nærbø. - Helse og Sosial Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Circle K Norge AS
Varer Kjøp av drivstoff, vask og rekvisita i sone Vigrestad. - Helse og Sosial Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Circle K Norge AS
Tjenester Kjøp av drivstoff i sone Nærbø - Teknisk/drift og Eiendom Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Circle K Norge AS
Tjenester Kjøp av drivstoff i sone Varhaug - Teknisk/drift og Eiendom Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Jæren Olje AS
Tjenester Kjøp av drivstoff i sone Vigrestad - Teknisk/drift og Eiendom Rammeavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Circle K Norge AS
Varer Matlevering sone Brusand Rammeavtale 31.12.2022 Marianne Espedal Boge OGNA LANDHANDEL AS
Varer Matlevering sone Sirevåg Rammeavtale 31.12.2022 Marianne Espedal Boge OGNA LANDHANDEL AS
Varer Matlevering sone Ogna Rammeavtale 31.12.2022 Marianne Espedal Boge OGNA LANDHANDEL AS
Varer Matlevering sone Varhaug Rammeavtale 31.12.2022 Marianne Espedal Boge Auestad AS
Varer Matlevering sone Nærbø Rammeavtale 31.12.2022 Marianne Espedal Boge Servicegrossistene AS
Varer Matlevering sone Vigrestad Rammeavtale 31.12.2022 Marianne Espedal Boge Servicegrossistene AS
Varer Levering av kraft til Hå kommune Kontrakt 01.01.2023 Trygve Reinertsen Fjordkraft AS
Varer og tjenester Levering av grusmasser - rammeavtale Rammeavtale 21.01.2023 Marianne Espedal Boge Risa AS
Varer Læremidler Rammeavtale 31.12.2022 Lars Erling Friestad BS Undervisning AS
Varer Medisinsk forbruksmateriell - rammeavtale Rammeavtale 28.02.2023 Laila Arnesen Kjosavik AS (Norengros)
Varer Delkontrakt 2 Frukt, grønt og egg Rammeavtale 28.02.2023 Trygve Reinertsen Germann Vervik eftf AS
Varer Delkontrakt 3 Kjøtt og kjøttprodukter Rammeavtale 28.02.2023 Trygve Reinertsen Asko Rogaland As
Varer Delkontrakt 4 Meieri og meieriprodukter Rammeavtale 28.02.2023 Trygve Reinertsen Asko Rogaland As
Varer Delkontrakt 5 Fisk og bearbeidede fiskeprodukter Rammeavtale 28.02.2023 Trygve Reinertsen Asko Rogaland As
Varer Delkontrakt 1 Kolonial Rammeavtale 28.02.2023 Trygve Reinertsen Asko Rogaland As
Varer Rammeavtale Renholdsmaskiner Rammeavtale 31.03.2023 Marianne Espedal Boge Kjosavik AS (Norengros)
Tjenester Sprøyting og vanndamp grøntområde Bygg og anleggskontrakt 30.04.2023 Silje Stokkeland Le Service As
Varer og tjenester Dekkskift og kjøp av dekk til kommunens lastebiler og anleggsmaskiner. -Rammeavtale Tjenesteavtale 30.04.2023 Silje Stokkeland Vigrestad Servicesenter
Bygg og anlegg Leie av maskiner og mannskap - Rammeavtale Rammeavtale 03.05.2023 Terje Lerbrekk Risa AS
Varer Tørke- og renholdsprodukter Rammeavtale 31.05.2023 Marianne Espedal Boge Maske AS (Hovedenhet)
Tjenester Transport- Turkjøring med buss- Rammeavtale Tjenesteavtale 31.07.2023 Silje Stokkeland VY Buss AS
Tjenester Heisanlegg og løfteplattformer, vedlikehold og kontroll av heisanlegg og løfteplattformer i Hå Kommune - Rammeavtale Tjenesteavtale 14.06.2023 Silje Stokkeland Scan Heis AS
Konsulent og rådgivningstjenester Prosjekteringstjenester - Rammeavtale Rammeavtale med flere leverandører 30.06.2023 Silje Stokkeland Flere
Varer og tjenester Nærbø - Dekkskift, dekkhotell og kjøp av dekk til kommunens biler klasse B Tjenesteavtale 31.07.2023 Silje Stokkeland Reime & Lode AS
Varer og tjenester Varhaug - Dekkskift, dekkhotell og kjøp av dekk til kommunens biler klasse B Tjenesteavtale 31.07.2023 Silje Stokkeland DEKKSTRA BRYNE AS
Varer og tjenester Vigrestad - Dekkskift, dekkhotell og kjøp av dekk til kommunens biler klasse B Tjenesteavtale 31.07.2023 Silje Stokkeland DEKKSTRA BRYNE AS
Varer og tjenester Næringsavfall Tjenesteavtale 30.09.2023 Silje Stokkeland Ragn Sells AS
Konsulent og rådgivningstjenester Prosjekteringstjenester teknisk og utbygging - Rammeavtale Bygg og anleggskontrakt 18.08.2023 Silje Stokkeland Flere
Bygg og anlegg Sprinkleranlegg, kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg i Hå kommune sine eiendommer. Rammeavtale 31.08.2023 Silje Stokkeland Rådgivende Ingeniører Løyning AS
IKT IKT - anbud på rammeavtale for kjøp av IKT utstyr til Hå kommune Rammeavtale 09.08.2023 Trygve Reinertsen Lan-x AS
Tjenester Brøyting - Rammeavtale Tjenesteavtale 30.04.2023 Silje Stokkeland Risa AS
Varer og tjenester Kontroll, service og kjøp av slukkeutstyr - Rammeavtale Rammeavtale 30.11.2023 Silje Stokkeland VAKTCOMPANIET AS
Tjenester Service, periodisk kjøretøykontroll og vedlikehold av kommunens biler klasse B - Rammeavtale Tjenesteavtale 31.12.2024 Silje Stokkeland Toyota Sørvest AS avd. Bryne
Tjenester Advokat tjenester barnevern - Rammeavtale Tjenesteavtale 31.12.2022 Silje Stokkeland Advokat Hovda AS
Rørleggertjenester - Rammeavtale for Hå kommune Bygg og anleggskontrakt 01.02.2024 Trygve Reinertsen Nærbø Rør og Elektro AS
Varer Rammeavtale brød og bakervarer Vareavtale 01.02.2024 Trygve Reinertsen O C Roxman Bakeri & Konditori AS
Varer og tjenester Forebygging, bekjempelse og kontroll av skadedyr - Rammeavtale Tjenesteavtale 29.02.2024 Silje Stokkeland Rentokil Initial Norge AS
Varer Kontorrekvisita, skolemateriell og kopipapir - rammeavtale Rammeavtale 29.02.2024 Marianne Espedal Boge Lyreco Norge AS
Varer Leker og formingsmateriell - rammeavtale Rammeavtale 29.02.2024 Lars Erling Friestad Trigonor AS (hovedenhet)
IKT Avtale om linjer bredbånd og internet Tjenesteavtale 30.06.2024 Marianne Espedal Boge Lyse Fiber AS
Varer Bil - 1 stk liten varebil med firehjulstrekk Vareavtale 31.03.2023 Silje Stokkeland Toyota Sørvest AS
Bygg og anlegg Tømrerarbeid 202-bygg Høyland skule Bygg og anleggskontrakt 31.12.2022 Jan Olav Lothe Team Jæren AS
Bygg og anlegg Ventilasjonsarbeid 202-bygg Høyland skule Bygg og anleggskontrakt 31.12.2022 Jan Olav Lothe SFP Klima AS
Elektriskarbeid 202-bygg Høyland skule Bygg og anleggskontrakt 31.12.2022 Jan Olav Lothe Nærbø Rør og Elektro AS
Bygg og anlegg Malerarbeid utvendig av 202-bygget Bygg og anleggskontrakt 31.08.2023 Jan Olav Lothe Jæren Gulv AS
Bygg og anlegg Malerarbeider innvendig 1 og 2 etasje Bygg og anleggskontrakt 31.12.2022 Jan Olav Lothe Jæren Gulv AS
Bygg og anlegg Gulvleggerarbeid 202-bygg Høyland skule Bygg og anleggskontrakt 31.12.2022 Jan Olav Lothe Jæren Gulv AS
Varer Elektrisk varebil med plan (3500 kg, liten lastebil) Vareavtale 30.04.2023 Silje Stokkeland Kverneland Bil AS
Bygg og anlegg Betongarbeider i forbindelse med prosjektet utvidelse Pytten miljøstasjon Bygg og anleggskontrakt 31.08.2022 Jan Sigve Tjelta Sr-entreprenør AS
Tjenester Tolketjenester Tjenesteavtale 31.05.2024 Silje Stokkeland Hero Tolk AS
IKT Rammeavtale på telefonitjenester på mobil og fastnett for kommuner i Rogaland og Vestland Rammeavtale 03.06.2025 Marianne Espedal Boge Telia Norge AS (Hovedenhet)

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00