PROVAS HADERSLEV SPILDEVAND A/S - TØMNING AF SLAMMINERALISERINGS-ANLÆG

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
06.06.2021 14.38 (GMT+02:00)
07.07.2021 13.00 (GMT+02:00)
28.06.2021 10.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

SamAqua A/S SamAqua A/S
SamAqua SamAqua
Morten Haugaard Thomsen Dorthe Dolleris Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Provas A/S ønsker at indgå aftale på opgravning og tømning af slammineraliseringsanlæg (i det følgende benævnt slambede), samt efterfølgende bortskaffelse af slammet og evt. tagrør, samt myndighedsdokumentation.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Udbudsbetingelser-tømning af slambede.pdf 445 KB
Bilag 2 - Oplysninger og skitse Sommersted.pdf 854 KB
Bilag 3 - Oplysninger og skitse - Skrydstrup.pdf 899 KB
Bilag 4 -Analyseresultater - Sommersted.pdf 972 KB
Bilag 5 - Analyseresultater - Skrydstrup.pdf 407 KB
Bilag 1 - Tilbudliste.docx 42 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00