Plassering av ny barneskole og idretts-/svømmehall på Sortland

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
28.05.2021 16.05 (GMT+02:00)
21.06.2021 12.00 (GMT+02:00)
17.06.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Sortland kommune Sortland kommune
Brynjulv Øverby Brynjulv Øverby
Postboks 117
Vesterålsgata 57

8401 SORTLAND
Norge
847737492

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Parallelloppdrag; studie av to tomter for plassering av skole og hall/svømmehall.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00