Veiledende kunngjøring - Invitasjon til dialogmøte - StimuLab 2021

Informasjon

Veiledende kunngjøring for å redusere frist for å levere tilbud
01 - Veiledende kunngjøring
02.06.2021 13.06 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Per Erik Skogan Per Erik Skogan
Grev Wedels plass 9
Postboks 1382 Vika 0114 Oslo

0151 OSLO
Norge
991825827

Kort beskrivelse

Digitaliseringsdirektoratet og DOGA inviterer leverandører til dialogmøte for å informere om syv nye prosjekter i StimuLab.

Prosjektene skal lyses ut i markedet høsten 2021.
 

Tid og sted

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00