Prekvalifisering - Anskaffelse av K6311 Rørpost til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
13.05.2021 21.36 (GMT+02:00)
10.06.2021 12.00 (GMT+02:00)
28.05.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Holtermannsv 1
7030 TRONDHEIM
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er et av de viktigste prosjektene i Midt-Norge. Målet for prosjektet er å levere et framtidsrettet og moderne spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i regionen.

Sykehusbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling som gjelder avtale med en leverandør som skal være Totalentreprenør for Rørpost for Akuttsykehuset på Hjelset.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Tilbudsfase - Anskaffelse av K6311 Rørpost til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00