Konsulenttjenester arkiv - nasjonal anskaffelse

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
19.11.2021 10.59 (GMT+01:00)
10.12.2021 09.00 (GMT+01:00)
01.12.2021 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Khiem Duc Tran Khiem Duc Tran
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Anskaffelsens formål er nasjonal rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til arkivfaget. Uttrekk, deponering og avlevering er en sentral del av avtalen, men den omfatter også generell arkivfaglig konsulentbistand og konsulentformidling innenfor arkivfaget. Rammeavtalen legger videre opp til at den enkelte Kunde spesifiserer oppdrag per avrop som det lyses ut minikonkurranser for.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00