Prekvalifisering - Anskaffelse av K2002 Totalentreprise bygg for teknisk sentral til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
12.03.2021 17.22 (GMT+01:00)
13.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Anders Solem Anders Solem
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er et av de viktigste prosjektene i Midt-Norge. Målet for prosjektet er å levere et framtidsrettet og moderne spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i regionen. Sykehusbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling som gjelder avtale med en leverandør som skal være totalentreprenør for bygg for teknisk sentral i tilknytning til akuttsykehuset på Hjelset.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Tilbudsfase - Anskaffelse av K2002 Totalentreprise bygg for teknisk sentral til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00