Prekvalifisering - Anskaffelse av K1102 Boligrigg med kontorer, spis og lomp til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
08.04.2021 23.36 (GMT+02:00)
12.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
09.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppdraget består i oppføring, drift, nedrigging og fjerning av boligrigg, kontorrigg, kantinerigg og lomp ved anleggsplassen for byggingen av akuttsykehuset på Hjelset.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Tilbudsfase - Anskaffelse av K1102 Boligrigg med kontorer, spis og lomp til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00