Korttidsleie av bolig - inntil 50km kjøreavstand fra Evenes flystasjon

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
09.04.2021 09.25 (GMT+02:00)
21.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Hanne Thomassen Hanne Thomassen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Dette er ikke en offentlig anskaffelse, men den legges ut her for å få vides mulig distribusjon av informasjonen.

Forsvarsbygg skal leie inn boliger i en kjøreavstand på inntil 50 km fra Evenes flystasjon.
Enhetene skal være frittstående enheter eller leiligheter med seksjonsnummer.

Tilbud leveres til: innleie.evenes@forsvarsbygg.no

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00