Administrative konsulenttjenester

Informasjon

02 - Kunngjøring
Begrenset prosedyre
09.12.2022 10.36 (GMT+01:00)
04.11.2025 12.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF
Yngve Berntsen (NHN) Yngve Berntsen
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norge
994598759

Kort beskrivelse

Her er alle administive (ikke-IKT) DPS ordninger registrert.

Det er gjort oppjusteringer i samtlige ordninger:

Analyse og evaluering, ny verdi: 100 000 000
Offentlige anskaffelser, ny verdi: 60 000 000
Organisasjonsutvikling, ny verdi: 80 000 000
Prosjektledelse og støtte, ny verdi: 100 000 000
Strategi og virksomhetsutvikling, ny verdi: 100 000 000
Økonomistyring, ny verdi: 50 000 000

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00