Drift av fergesambandene Nesna-Levang og Nesna-Nesnaøyene

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
27.01.2021 12.12 (GMT+01:00)
02.03.2021 09.00 (GMT+01:00)
19.02.2021 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune
Bjørn Revang Bjørn Revang
Prinsensgate 100
8048 BODØ
Norge
964982953

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Anskaffelsen gjelder to fergeruter som betjener sambandene Nesna – Levang og Nesna – Vikholmen – Handnesøya – Tomma.

Kontraktsperioden er 01.06.2021 – 31.05.2026.

Kontrakten mellom oppdragsgiver og operatør vil være en bruttokontrakt, trafikk- og godsinntekter tilfaller oppdragsgiver og operatør godgjøres for utført leveranse.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00