Prekvalifisering - Strategisk partnerskap innen IKT-leveranser

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
15.01.2021 12.39 (GMT+01:00)
22.02.2021 15.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

FORSVARSMATERIELL FORSVARSMATERIELL
Grev Wedels plass 1
Postboks 800 Postmottak 2617 LILLEHAMMER

0151 OSLO
Norge
916075855

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Formålet med denne anskaffelsen er å bidra til å oppfylle forsvarssektorens behov for effektive, innovative og fremtidsrettede IKT-tjenester.
Leverandøren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret. I tillegg skal leverandøren bidra til å utvikle virksomheten som følge av modernisering av plattform og nye/moderniserte tjenester og applikasjoner.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Konkurransepreget dialog

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00