Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre etter hjerneslag

Informasjon

Veiledende kunngjøring
01 - Veiledende kunngjøring
23.12.2020 14.43 (GMT+01:00)

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kate-Mari Hagen Kate-Mari Hagen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Kort beskrivelse

Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune planlegger å gjennomføre en konkurranse om innovasjonspartnerskap med formål å utvikle en eller flere ny(e) løsning(er) som kan bidra til å sikre at pasienter med hjerneslag fortsetter å bli bedre etter behandling på sykehus/institusjon.

I denne forbindelse inviteres potensielle leverandører til markedsdialog i forkant av anskaffelsen. Formålet er å få tilbakemelding på om/hvordan behovet kan dekkes, herunder om det finnes løsninger tilgjengelig i dag eller om dette kan utvikles.

Se vedlagte invitasjon samt behovsbeskrivelse.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00