Ansvarig för modetävling, produktion och kollektionsfotografering

Informasjon

(Ikke tilgjengelig)
09.12.2020 13.33 (GMT+01:00)
23.12.2020 23.59 (GMT+01:00)

Innkjøper

Borås stad Borås stad
Att. Annika Hansson
Sverige
Sverige

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Allmän information:

Bakgrund om NATIVE,

(607463-CREA-1-2019-SE-CULT-COOP1 New CreATIVE trails)

Projektet Native samfinansieras av Europeiska unionens "Creative Europe" -program. Detta för att dels utveckla kompetensen hos designers inom designindustrisektorn, dels underlätta integrationen av kreativt kunnande och färdighet i modebranschens i SME:s (små och medelstora företag). Borås Stad leder projektet, där även italienska staden Prato, polska Akademia Sztuk Pięknych, katalanska modeklustret MODACC och andra medlemmar i europeiska textilnätverket ACTE deltar. Tillsammans med "Creative Europe" väljs tio unga europeiska designers ut genom en tävling. Dessa tio får sedan, genom residens på SME:s inom modesektorn skapa och producera sin egen kollektion. Native möjliggör ett utbyte av talang och erfarenhet i Europa. Ett annat mål är att främja interkulturellt utbyte för både formgivare och företag.

Native projektet söker:

En ansvarig för modetävling produktion och kollektionsfotografering med omfattningen en heldag i veckan under perioden mars 2021 – juli 2021. ACTE är ett Europeiskt Textilt Nätverk där Borås Stad har ordförandeskapet och sitt säte i Stadsledningskansliet, näringslivsenheten. NATIVE-projektet syftar till att främja talang för unga europeiska designers och integrera den i företag inom modesektorn. Projektet drivs i fyra länder: Sverige, Italien, Spanien och Polen, där Sverige är ledande partner.

Arbetsuppgifterna innefattar att ta emot kollektioner producerat inom NATIVE projektet, organisera fotograferingstillfället med allt vad hör dit av inhyrning av modeller teknisk personal som fotograf stylister etc.

Producera modevisning till Native/Rebelpin final; säkerställa lokal i samråd med koordinator i projektet, boka modeller, stylister smink och hår. Arrangera musik och catwalk.

Krav på anbudsgivaren:

Anbudsgivaren ska:

- ha en stabil ekonomi och ett kreditomdöme om minst 40 Creditsafe

- inneha F-skattesedel

- vara registrerade för moms

- vara registrerad för betalning av arbetsgivaravgifter

- ha fullgjort sina skyldigheter gällande betalning av skatter och avgifter

Borås Stad kommer kontrollera att detta uppfylls. 

Krav på tjänsten:

Konsulten ska ha följande kvalifikationer:

- Kunskap och erfarenhet från tidigare liknande produktionsarbete (styrks av 2 referenser).

- Hantera engelska och svenska på professionell nivå (styrks av 2 referenser).

- Ha god kunskap om det textila näringslivet i regionen (stryks genom CV eller deltagande i lokala KKN-satsningar).

- Ha kännedom och rätta kontakter inom den lokala nätverk i Borås som underlättar produktionen.

Arbetet ska redovisas löpande till kontaktpersonen på näringslivsenheten.

Önskemål på tjänsten:

- Att utföraren av uppdraget innehar en event utbildning.

- Att utföraren ha god kännedom om kommunal verksamhet.

- Att utföraren ha god kännedom om internationellt arbete.

- Erfarenhet av event produktion i modevärlden.

Leveranstid:

Uppdraget gäller perioden mars 2021-juli 2021.

Leveransadress:

Stadshuset Borås Stad

Kungsgatan 55

501 80 Borås

Pris:

Anges exklusive moms. Priset ska redovisas per timme och exkluderas restid (restid ersätts ej).

Anbudsprövning:

Anbuden prövas med priset som viktigaste komponent. Samtliga obligatoriska krav skall vara uppfyllda. Uppfyllda önskemål och andra mervärden kan dock innebära att ett högre prissatt anbud kan antas.

Om anbudsgivaren anser att delar av anbudet bör sekretessbeläggas ankommer det därför på anbudsgivaren att ange vilka anbudsuppgifter det gäller samt grund för att sekretessbelägga uppgifterna.

Sekretessbedömning kommer att genomföras av Borås Stad.

Frågor på direktupphandlingen:

Eventuella frågor om upphandlingen kan ställas via Visma Direktupphandlingsmodul.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00