Udbudsbekendtgørelse - Udbud af 2 fagentrepriser vedr. gulv- og malerentreprisen

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
16.09.2020 14.13 (GMT+02:00)
15.10.2020 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Focus Advokater P/S Focus Advokater P/S
Lars Bechsgaard Lotte Magelund Hansen
Englandsgade 25
5000 Odense C
Danmark
34045666

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Hans Jørgensen & Søn A/S skal opføre i alt ca. 11.298 m² bebyggelse, herunder private boliger, butik og almene boliger. Som delegeret bygherre for Boligselskabet Sydfyn skal Hans Jørgensen & Søn A/S opføre de almene familieboliger i bebyggelsen: Afd. 7526 Nordre Park,
Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg, hvilket indebærer, at Hans Jørgensen & Søn A/S forestår udbudspligten for Boligselskabet Sydfyn. Hans Jørgensen & Søn A/S annoncerer ved det forestående udbud 2 fagentrepriser vedrørende E5: Gulv-entreprisen,  og M: Maler-entreprisen. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører således udbuddet af de 2 fagentrepriser.

Forud for entrepriserne er udført byggeplads, fundamenter, terrændæk, betonelementmontage inkl. præfabrikerede badekabiner, tagdækning, facadelukning, lette skillevægge, samt installationsføringer.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Tittel Status
E5: Gulv-entreprisen Publisert
M: Maler-entreprisen Publisert

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00