Anmodning om informasjon - Rammeavtale brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til kommuner i Kongsvingerregionen

Informasjon

03.09.2020 14.31 (GMT+02:00)
11.09.2020 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Kongsvinger Kommune Kongsvinger Kommune
Terje Øverby Terje Øverby
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Norge
944117784

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Kunngjøringen gjelder kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Våler, som har til hensikt å inngå rammeavtale om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Se vedlagte konkurransegrunnlag for mer informasjon. Utlysning av konkurransen estimert september/oktober 2020.

I forbindelse anskaffelsen ønsker vi å få tilbakemeldinger og innspill på gjeldende utkast til et konkurransegrunnlag fra markedet. Konkurransegrunnlaget anses i stor grad ferdig men kan bli endret, hovedsakelig basert på innspill og tilbakemeldinger vi mottar fra markedet.

Generelt ønsker vi tilbakemelding på alle krav og bestemmelser i konkurransegrunnlaget og særlig på krav og bestemmelser som kan virke fordyrende og/eller unødvendig konkurransehemmende.

Frist til å gi tilbakemelding er fredag 11.09.2020 kl. 1200. Tilbakemeldinger og innspill bes sendes via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Rammeavtale BPA - Konkurransegrunnlag - Høring.pdf 626 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 55 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon BPA.xlsx 52 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 3 - Prisskjema.xlsx 44 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 4 - Bilag 3 - Endringer av leveransen etter avtaleinngåelse.docx 55 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 4 - Bilag 4 - Kunder og tiltredelsespunkter.docx 65 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 4 - Bilag 5 - Prosedyre tildeling kontrakt.docx 62 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 4 - Kontraktsvilkår BPA.docx 59 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 5 - Forpliktelseserklæring.docx 53 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 6 - Svarskjema erfaring.docx 52 KB
Rammeavtale BPA - Vedlegg 7 - Offentlig innsyn.docx 55 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00