Markedsdialog - Innovasjonspartnerskapet Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter innenfor psykisk helsevern.

Informasjon

Veiledende kunngjøring
01 - Veiledende kunngjøring
18.05.2020 09.03 (GMT+02:00)

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Hilde Fines Lund Hilde Fines Lund
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Kort beskrivelse

St. Olavs hospital søker bedrifter som ønsker å samarbeide om å skape fremtidens løsning for opplæring av studenter og ansatte innenfor fagfeltet psykisk helse. Fagområdet psykisk helse har i liten grad utnyttet mulighetene som ligger i eksisterende og kommende teknologisk utvikling. Psykiske lidelser rammer alle deler av befolkningen, og nye løsninger for opplæring og trening vil kunne ha store gevinster for samfunnet.

I forkant av konkurransegjennomføringen ønsker St. Olavs hospital å invitere leverandører og andre aktuelle til markedsdialog.
Hensikten med dialogen vil blant annet være å presentere behovet til sykehuset, samt diskutere mulige utviklingsretninger og innovasjonspotensial.

Dialogkonferanse vil gjennomføres digitalt via nettbasert plattform den 09.06.2020
Se vedlagte dokumenter for mer informasjon og påmelding til dialogkonferansen.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00