Utvikling og drift av nullutslipps hurtigbåt - Invitasjon til dialog

Informasjon

Denne kunngjøringen er en forhåndsinformasjon
01 - Veiledende kunngjøring
16.04.2020 11.14 (GMT+02:00)

Innkjøper

Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune
Kjell Ivar Bye Kjell Ivar Bye
Seilmakergata 2
Sentralt fakturamottak, Postboks 2567, 7735 Steinkjer

7725 STEINKJER
Norge
817920632

Kort beskrivelse

Trøndelag, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommune skal ut med nye anbudskonkurranser for sine hurtigbåtsamband og har etablert et samarbeid som skal legge til rette for utslippsfri drift. Som et ledd i anbudsforberedelsene inviterer vi designmiljøer, operatører, verft, systemintegratorer, energileverandører og andre utstyrsleverandører til markedsdialog om hvilke løsninger som er tilgjengelig på markedet i dag og hvordan vi kan legge til rette for utvikling, bygging, pilotering og drift av utslippsfrie hurtigbåter i kommende anbudsperioder. Formålet med dialogen er å presentere våre målsettinger og tanker om videre utviklingsbehov, få innspill til hvordan utvikling og innfasing kan gjennomføres og hvilke behov næringen har for å lykkes. Ambisjonen er å lyse ut en utviklingskontrakt i løpet av 2020.

Se beskrivelse av anskaffelsen OG vedlagte dokumenter(ligger i Mercell) for ytterligere beskrivelse og avklaringsønsker.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00