(DPP 2020/1) Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām; SIA "INGRID A" (41503003476); 60 490 EUR

Informasjon

Kontraktstildeling
27.05.2020 11.16 (GMT+02:00)

Innkjøper

Demenes pagasta pārvalde Demenes pagasta pārvalde
Briģenes iela 2
LV-5442 Demene, Demenes pagasts
Latvia
90000064227

Tildelingsinformasjon

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
Līguma Nr.: 428

Daļas Nr.: 1        Iepirkuma līguma nosaukums: Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām

Līgums/daļa ir piešķirts(-a)?
IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana IV.2.1) Līguma slēgšanas datums

15/05/2020 (dd/mm/gggg)

IV.2.2) Infomācija par piedāvājumiem Saņemto piedāvājumu skaits

5

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

5


Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

IV.2.3) Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība
IV.2.4) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INGRID A", 41503003476

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25909355

Faksa numurs

E-pasts

ingridanb@apollo.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

IV.2.5) Informācija par līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

Valūta

Paredzamā līgumcena :

EUR

Piedāvātā līgumcena : 60490

EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV.2.6) Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN :      Valūta: EUR      Līguma daļa : 10 (%)     

Nav zināms

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:
Degvielas staciju tīkla nodrošināšana Latvijā un ārvalstīs.


Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU
nav zināms

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
teh.specifikācija-teh.piedāvājums_1.docx 15 KB
nolikums.docx 65 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00