19/7273 Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg

Informasjon

52 - Kunngjøring av konkurranse etter del II
Åpen anbudskonkurranse
02.04.2020 16.10 (GMT+02:00)
04.05.2020 12.00 (GMT+02:00)
27.04.2020 15.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Karmøy Kommune Karmøy Kommune
Kristian Wikre Kristian Wikre
Statsråd Vinjes gate 25
Postboks167, Rådhuset, 4291 Kopervik

4250 KOPERVIK
Norge
940791901

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Skudenes brannstasjon skal oppgraderes. Den eldste delen av stasjonen vil bli revet og det etableres et nybygg som tilbygg. Karmøy kommune står som eier og er ansvarlig for ombyggingsarbeidene. Haugaland Brann og redning IKS står som leietaker av stasjonen.

Brannstasjonen vil få nye mannskapsgarderober for kvinner og menn.Videre etableres vaskehall, utvidelse av vognhall samt nytt treningsrom. Stasjonen får også nytt ventilasjonsanlegg. Det presiseres allerede her at gjenstående del av stasjonen skal være i drift under gjennomføringen av hele prosjektet.Det må derfor påregnes et nært samarbeid med de ansatte ved stasjonen som sikrer drift.

Karmøy kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med prosjekt -Skudenes Brannstasjon - tilbygg

Tilbudsunderlaget består av prosjektbeskrivelse og tegninger.

Arbeidene i prosjektet skal igangsettes i løpet av juni 2020  og byggearbeidene skal ferdigstilles innen 01.04.2021.

Estimert verdi på anskaffelsene er kr 6 000 000 eks mva, dette er totalsum inkludert alle delkontraktene. Karmøy kommune tar forbehold om at kostnadsrammen ligger innenfor de budsjetterte rammer og bevilgninger.

Byggherren skal bruke IT-Base som prosjektstyringsverktøy. Det vises i tilbudsdokumentene til "hovedentreprenør", med dette menes det delkontrakt 2 (Byggmessige arbeider).

Denne konkurransen består av fem delkontrakter:
1: Rør/VVS
2: Bygg
3: Elektro
4: Ventilasjon
5: Automatikk


Det er ikke mulig å gi en samlet pris for alle delkontraktene, hvis tilbyder ønsker å levere pris på flere delkontrakter må de gi en pris per delkontrakt.


Tilbudsbefaring gjennomføres den 16.04 kl 09 på Skudenes brannstasjon. 

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Vedlegg 3 HMS- erklæring.docx 24 KB
Vedlegg 4 Forpliktelseserklæring.docx 31 KB
Vedlegg 5 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.docx 28 KB
Vedlegg 7 - Alminnelige innkjopsvilkår.pdf 33 KB
Vedlegg 8 Beskrivelse generell del og felles rigg.pdf 370 KB

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel
Konkurransegrunnlag - Skudenes brannstasjon

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00