2019010901 Arbeidsklær, verneutstyr og tilhørende produkter og tjenester

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
12.02.2020 09.08 (GMT+01:00)
16.03.2020 12.00 (GMT+01:00)
05.03.2020 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
Axel Severin Cappelen Axel Severin Cappelen
Fetveien 80-84
2007 KJELLER
Norge
988517860

Kort beskrivelse

Formålet med Rammeavtalen er å dekke Oppdragsgivers behovfor arbeidsklær, verneutstyr og tilhørende produkter og tjenester med høy kvalitet.Oppdragsgiver har løpende behov for arbeidsklær og verneutstyr. Det omfatterbåde forventet samt plutselig behov, samtidig som det settes fokus pånøkternhet og kontroll og styring av forbruket.
 
Rammeavtalen skal sikre et godt samarbeid med en lojal ogstrategisk partner med god kunnskap og erfaring som kontinuerlig evner åarbeide i samsvar med rammeavtalens formål. Sentrale fokusområder forrammeavtalen er blant annet redusert miljøpåvirkning, optimalisering ogstandardisering av sortiment, styring av forbruk og innkjøp gjennom katalog- oganalysearbeid. 

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00