Rammeavtale for medisinsk faglig råd til spesialistgodkjenning av leger og tannleger

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
20.01.2020 09.38 (GMT+01:00)
20.01.2020 13.00 (GMT+01:00)
15.01.2020 12.00 (GMT+01:00)
Ja

Innkjøper

Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF
Babek Saifalsadaty Henrik Borrelly Bjering
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norge
994598759

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Helsedirektoratet inviterer til konkurranse om anskaffelse av sakkyndig råd fra leger og tannleger i forbindelse med vurdering av søknader om spesialistgodkjenning av leger og tannleger. Anskaffelsen gjennomføres av Norsk Helsenett på vegne av Helsedirektoratet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00