Kvietimas pateikti pasiūlymą Kurpių g. 11, Klaipėda / statinio ekspertizė

Informasjon

08.10.2019 13.15 (GMT+02:00)
16.10.2019 11.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Mano Būstas Baltija UAB Mano Būstas Baltija UAB
Litauen

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

1. Užsakovas: UAB Mano Būstas Baltija, 140514359
2. Objektas: Kurpių g. 11, Klaipėda
3. Teiktinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis:
3.1. Statinio ekspertizė.

Pasiūlymą pateikti iki 2019-10-16 d. 12val.
Pasiūlymo pateikimo būdas: renata@pirkimucentras.lt

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
kvietimas-pateikti-pasiulyma-mb-baltija-ekpertize.pdf 199 KB

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00