R00794 REØS Maskinentreprenørtjenester I Elverum og Løten

Informasjon

03 - Kontraktstildeling
Åpen prosedyre
12.09.2019 09.14 (GMT+02:00)

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Kort beskrivelse

Rammeavtale vedr maskinentreprenørtjenester for Forsvarsbygg, region øst, Elverum og Løten kommune.
Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor  bygg og anlegg. Avtalen er ment å dekke drift, vedlikehold- og utviklingsprosjekter i regionen, geografisk avgrenset til Elverum og Løten kommune, inkl de anlegg, veier og standplass artilleri, som naturlig tilhører regionfeltet i Elverum kommune.
I tillegg kan lokasjonene i Hamar og Ringsaker benytte avtalen.  

Ved behov for sprøytesåing kan det bli aktuelt å benytte denne rammeavtalen til dette.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: R00794 REØS Maskinentreprenørtjenester I Elverum og Løten

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00