R00793 REØS maskinentreprenørtjenester i Åmot kommune

Informasjon

03 - Kontraktstildeling
Åpen prosedyre
12.09.2019 09.14 (GMT+02:00)

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Kort beskrivelse

Maskinentreprenørtjenester i Åmot kommune.  Denne avtalen skal dekke leveranse og utførelse av drift,  vedlikehold- og utviklingsprosjekter i region øst, geografisk avgrenset til Åmot kommune, inkl de anlegg som naturlig tilhører regionfeltet (i elverum kommune). Sommer- og vintervedlikehold, samt noe sprengning og knusing i fjelltak, fjellrensk og mindre oppdrag vedr skogrydding.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: R00793 REØS maskinentreprenørtjenester i Åmot kommune

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00