R00691 - Leie av kaffemaskiner og vannautomater - trinn 2

Informasjon

20.09.2019 14.54 (GMT+02:00)
01.10.2019 12.00 (GMT+02:00)
23.09.2019 12.00 (GMT+02:00)
19.09.2019 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristin Svendsen Kristin Svendsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale om leie av kaffemaskiner samt vannautomater.
Kaffemaskinene skal være av typen friskbryggere der hele kaffebønner benyttes. Det skal være mulighet for tapping av varmt vann på kaffemaskinene samt tilbys flere typer kaffe/kaffedrikker.
Det skal på kaffemaskinene være separat uttak for kaffedrikker og vann.

Det gis anledning til å gi tilbud for begge delområdene under, eller deltilbud for ett av disse områdene:
  • Delområde 1) Nord-Norge , fra og med Nordland og nordover
  • Delområde 2) Sør-Norge, fra og med Trøndelag og sørover
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg.

Følgende har opsjon på å tiltre avtalen:
  • Forsvaret
  • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).
  • Forsvarsmateriell (FMA).

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00