Innføringskurs i Mercells forhandlingsmodul

Litt om kurset

Mercell har utviklet en ny modul for gjennomføring av forhandlinger i anskaffelsesprosessen. Modulen legger til rette for forhandlinger i flere faser, og gir innkjøperen god kontroll og dokumentasjon gjennom hele forhandlingsprosessen.

Forhandlingsmodulen må bestilles særskilt til din virksomhet, og det forutsettes at sentrale brukere i virksomheten har gjennomført et innføringskurs før den kan tas i bruk.

Kurset holdes 6. mars og du kan selv velge om du ønsker å delta fra 09.00 - 11.00 eller fra 13.00 - 15.00.

Les mer og meld deg på tidpunktet som passer best for deg nedenfor

Litt om kurset

Innføringskurs i forhandlingsmodul

Tid: 09.00-11.00

Meld deg på her

Innføringskurs i forhandlingsmodul

Tid: 13.00-15.00

Meld deg på her

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00