Avtale om levering av biblioteksystem (Bibliotek-systemer AS)

Informasjon

5
Avtale om levering av biblioteksystem (Bibliotek-systemer AS)
Kontrakt
Samarbeidsavtale
Ørjan Persen
Konkurranse kjørt av Stavanger kommune (ingen konk dok arkivert i vårt sak og arkiv system)
Hjertnes, Benedicte Hundvin
Anskaffelse av biblioteksystem
IK180001
Bergen bibliotek
BKKN

Betingelser

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Netto pr. 30 dager
NOK
Husk at avtalens varighet avviker fra standard SSA-L, ved at man etter 4 år aktivt må inngå opsjon for nye 2 år. Dette kan man gjøre inntil 3 ganger, for en total maksimal varighet på 10 år.

Beskrivelse:

Avtalen gjelder leveranse av et biblioteksystem. Løsningen heter Bibliofil og blir levert av Bibliotek-systemer AS.

Nærmere beskrivelse av hva som er inkludert i løsningen fremgår av Bilag 2. Løsningen leveres som en SaaS (Software as a Service) og er basert på Statens standardavtale for løpende tjenestekjøp (SSA-L). Det er ikke gjort endringer fra standarden ved kontraktsignering.

Leverandører

Navn Primærkontakt Telefon
Bibliotek-systemer AS Reidar Bjerkseth +47 33 11 68 00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00