ESPD og underleverandører

Utfylling av ESPD

Kan man fylle ut ESPD i Mercell, eller må utfyllingen foregå et annet sted?

ESPD er integrert i Mercell-portalen på det anbudet du skal besvare. Du melder interesse i Mercell-portalen og deretter starter besvarelsen av ESPD-skjemaet.

Plasseringen av ESPD

Jeg finner ikke ESPD-skjema når jeg skal levere inn tilbud i Mercell. Hva gjør jeg?

ESPD er hos Mercell integrert i tilbudsinnleveringen. Det betyr at du ved å gå gjennom tilbudsprosessen også fyller ut det du skal i ESPD.

>> Les mer om innlevering av ESPD i Mercell her

Levering av tilbud sammen med andre

Hva skal jeg svare på om jeg leverer tilbud sammen med noen?

Når du fyller ut ESPD vil du bli spurt om du leverer tilbud sammen med noen. Her skal du kun svare «Ja» dersom du leverer tilbudet sammen med et annet firma (partnerskap). Her siktes det altså ikke til underleverandører.

Hvis du har underleverandører, skal det fylles ut et annet sted i ESPD-skjemaet.

>> Se guiden for hvordan du fyller ut informasjon om innlevering med noen eller underleverandører her

Enkeltperson som underleverandør

Kan man som enkeltperson og ikke et firma bli invitert som underleverandør og da må signere ESPD?

Mercell aksepterer utelukkende kunder som er registrert med eget organisasjonsnummer som aktører i portalen. Dette på grunn av strenge krav til sikkerhet og sporbarhet, samt eventuelle erstatningsansvar mellom forretningsaktørene.

Underleverandørers ESPD besvarelse

Jeg ønsker å se underleverandørens ESPD besvarelse, hvor kan jeg finne denne?

Underleverandørens besvarelse finner du under fanen «Gi tilbud», deretter under fanen «ESPD: Opplysninger om leverandøren», og tilslutt ved å trykke på «hånd-ikonet» under inviterte leverandører.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00