Mercells etiske retningslinjer og moralske verdier

Siden Mercell ble etablert i 1999, har selskapet vært kjent ikke bare for de produktene og tjenestene innen elektronisk anbudsverktøy vi tilbyr, men også for de etiske retningslinjer og verdiene vi deler.

Våre nøkkelverdier

M - Motivated

E - Enthusiastic

R - Reliable

C - Competent

E - Efficient

L - Learning

L - Loyal

Vi ønsker å være et selskap der de ansatte er stolte av å jobbe, og hvor vi får tillit ved å behandle andre med integritet, respekt og rettferdighet.

Våre standarder for god forretningsskikk

Bygge tillit
Vi oppnår tillit ved å behandle andre med integritet, respekt og rettferdighet.

Respekt
Vi behandler alle mennesker i og utenfor selskapet med respekt, rettferdighet og verdighet.

Lidenskap for våre kunder
Vi setter våre kunder først.

Kompromissløs integritet
Vi er åpne, ærlige og etiske i alle våre forretninger.

Ansvarlig borgerskap
Vi er en økonomisk, intellektuell og sosial ressurs i alle land og samfunn vi gjør forretninger.

Selskapet skal være preget av tillit og troverdighet, både internt og eksternt. En høy standard på våre etiske retningslinjer og forretningsetikk skal gjennomsyre alt vårt arbeid.

For å oppnå våre mål, skal følgende kjerneverdier være universelt innebygd:

Samfunn

Vår virksomhet innebærer å tjene interessene til samfunnet ved å redusere kostnadene for offentlige anskaffelser. Vi må tilpasse vår virkemåte og våre produkter og tjenester til samfunnet rundt dette i tråd med den generelle utviklingen.

Bedriften

Ved å generere en følelse av samhørighet vil vi skape en bedrift som vi kan være stolte av og som de vi gjør forretninger med respekterer. Mercells forretningsområde omfatter internasjonal tilførsel av priser og anbud, samt tilknyttede tjenester til innkjøpere og leverandører.

Vårt mål er å være den foretrukne leverandør av informasjon mellom kjøpere og leverandører i det profesjonelle europeiske markedet. Alle medarbeidere skal bidra til at våre virksomheter drives på en slik måte at de er troverdige og pålitelige. Vi skal holde våre ord, avtaler og tidsfrister.

Eierne

Den beste måten vi kan sikre en tilførsel av egenkapital er ved å være en attraktiv og langsiktig investeringsobjekt for våre eiere. Dette er en viktig forutsetning for å gi konsernet tilstrekkelig plass til å manøvrere.

Medarbeidere

Sammen skal vi skape et miljø hvor alle ansatte føler en grad av selvstyre, tar ansvar og kan utøve innflytelse. Vi skal bestrebe å hjelpe andre i organisasjonen til å lykkes, blant annet ved å dele informasjon og råd. Vi skal inspirere innovasjon, initiativ og entusiasme. Vi skal finne tid og ta hensyn til våre medarbeidere. Vi skal overvåke helse og arbeidsmiljø. Våre ansatte finner du her

Kunder

Vi erkjenner at markedet er vårt levebrød, og at fornøyde kunder er vår viktigste ressurs. Våre kunder skal oppleve oss som et selskap med et menneskelig ansikt, som tilbyr høy kompetanse, kvalitet og service. Vi skal være rask til å svare, effektiv og leverer det vi lover.

Vårt mål er å overgå våre kunders forventninger med hensyn til service, blant annet ved å opptre som rådgivere og problemløsere. På denne måten vil vi skape varige kunderelasjoner.

Konkurrenter

Vi skal behandle våre konkurrenter på den måten vi kan forvente å bli behandlet av dem.

Miljøet

Vårt mål er å sikre at alle aktiviteter som utføres av selskapet er gjennomført uten å forårsake skade på mennesker, miljø eller eiendeler.

Annet

Informasjonen som Mercell gir til allmennheten om sin virksomhet og sine planer, samt produkter og tjenester, skal være korrekt og objektiv.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00