Mercell A/S

Mercell A/S

B!NGS
Vesterbrogade 149

1620 København V
Email: danmark@mercell.com
Tlf: +45 63 13 37 00
Danmark

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00