Utredare samiskt näringsliv - Läget i Sápmi

Hange

14 - Simplified procurement
Simplified procurement
26.09.2018 17:15 (GMT+03:00)
20.10.2018 0:55 (GMT+03:00)
12.10.2018 17:30 (GMT+03:00)
20.10.2018 0:55 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

Sametinget Sametinget
Ingela Nilsson Ingela Nilsson
Box 90
Adolf Hedinsvägen 58

98122 Kiruna
Rootsi
202100-4573

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Sametinget inbjuder att lämna anbud på genomförande av utredning/analys av läget i Sápmi utifrån en samiskt näringsperspektiv.

Uppdraget omfattar:
1. Allmän redovisning av det samiska samhället
2. Informationsinsamling och redovisning av olika samiska näringsgrenar
3. Framtagande av befintlig och ny statistik
4. Analys och slutsatser av materialet

Utredningens innehåll och resultat skall bland annat kunna användas som underlag för kommande EU-program samt det Näringslivspolitiska handlingsprogrammet.

Uppdraget beräknas till maximalt åtta månader och skall slutredovisas senast den 30 juni 2019.
Totalsumman får uppgå till högst 488 000 kronor exklusive moms.

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Utvärderingsdokument utredare läget i sapmi.pdf 819 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti