Utredare samiskt näringsliv - Läget i Sápmi

Information

14 - Simplified procurement
Forenklet indkøb
26-09-2018 16:15 (GMT+02:00)
19-10-2018 23:55 (GMT+02:00)
12-10-2018 16:30 (GMT+02:00)
19-10-2018 23:55 (GMT+02:00)
Nej

Indkøber

Sametinget Sametinget
Ingela Nilsson Ingela Nilsson
Box 90
Adolf Hedinsvägen 58

98122 Kiruna
Sverige
202100-4573

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Sametinget inbjuder att lämna anbud på genomförande av utredning/analys av läget i Sápmi utifrån en samiskt näringsperspektiv.

Uppdraget omfattar:
1. Allmän redovisning av det samiska samhället
2. Informationsinsamling och redovisning av olika samiska näringsgrenar
3. Framtagande av befintlig och ny statistik
4. Analys och slutsatser av materialet

Utredningens innehåll och resultat skall bland annat kunna användas som underlag för kommande EU-program samt det Näringslivspolitiska handlingsprogrammet.

Uppdraget beräknas till maximalt åtta månader och skall slutredovisas senast den 30 juni 2019.
Totalsumman får uppgå till högst 488 000 kronor exklusive moms.

Filer

Navn Størrelse
Utvärderingsdokument utredare läget i sapmi.pdf 819 KB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark